Lý thuyết về tính chất của oxi

Lý thuyết về tính chất của oxi

Oxi có vai trò quan trọng đối với con người và các sinh vật, nhờ có oxi mà con người và các sinh vật mới có thể tồn tại được. Vậy oxi có những tính chất gì mà quan trọng đến vậy?

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Tính chất của oxi – Dạng 1: bài viết PTHH

TÍNH CHẤT CỦA OXI

Kết luận: Oxi là một đơn chất rất hoạt động, đặc biệt là ở nhiệt độ cao dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Trong các hợp chất, nguyên tố oxi chỉ có hóa trị II

Lý thuyết về tính chất của oxi

Lý thuyết về tính chất của oxi

Câu 2.

Thảo luận cho bài: Lý thuyết về tính chất của oxi