Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học

Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Soạn bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

I. Đề bài và tìm hiểu đề:

1. Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng.

Thiên nhiên, núi rừng Việt Bắc lung linh, huyền ảo. Anh trăng dàn trải, mênh mông, bao la…

Tâm hồn thi sĩ yêu thiên nhiên kết hợp tâm hồn người chiến sĩ cách mạng yêu nước.

Vừa là người thi nhân lạc quan yêu đời, vừa là người chiến sĩ cách mạng yêu nước thương dân.

2. Dàn bài:

MB: Giới thiệu bài thơ và cảm nghĩ chung của em.

TB: Nêu những cảm nhận và suy nghĩ của em:

Cảm nhận, tưởng tượng về hình tượng thơ trong tác phẩm.

Cảm nghĩ về từng chi tiết theo thứ tự trước sau.

Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học

Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học

Cảm nghĩ về tác giả của bài thơ.

KB: Tình cảm, cảm xúc của em về bài thơ.

II. Thực hành luyện nói:

1. Yêu cầu:

– Giọng nói: nói to, rõ, biểu cảm; tránh nói lí nhí, ngập ngừng.

– Tư thế: Chững chạc, nghiêm túc, tự tin, mắt hướng về mọi người.

2. Thực hành:

Luyện nói trong nhóm tổ

– Các nhóm tổ cử thư kí ghi biên bản. Cử 1 đại diện của tổ trình bày trước lớp.

Luyện nói trước lớp:

–  Phong cách:

+ Bình tĩnh, tự tin

+ Trình bày lưu loát

+ Sử dụng văn nói

–  Nội dung:

+ Hiểu yêu cầu đề bài

+ Hiểu nội dung

+  Trình bày cụ thể cảm xúc

Thảo luận cho bài: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học