Soạn bài thề nguyền

Soạn bài thề nguyền (Trích truyện Kiều – Nguyễn Du) A. Kiến thức cơ bản 1. Vị trí đoạn trích: Một hôm, cả nhà Kiều sang chơi bên ngoại, Kiều đã tìm gặp Kim Trọng. Chiều tà nàng trở...

Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) Soạn bài thề nguyền A. Kiến thức cơ bản I. Vài nét về...

Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự

Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự Soạn bài các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh I. Đoạn văn trong văn bản tự sự Trong văn bản tự sự, mỗi đoạn văn thường có...

Phân tích sử thi Đăm Săn

Phân tích sử thi Đăm Săn Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự Bài làm 1. Sử thi dân gian là những sáng tác tự sự có quy mô tương đôi lớn, bằng văn vần hoặc kết...

Soạn văn lớp 10 HK 1 & 2

Soạn văn lớp 10 HK 1 & 2 Phân tích sử thi Đăm Săn ọc Tốt Ngữ Văn 10 tổng hợp bộ bài soạn văn học kì 1 và học kì 2. Bộ bài soạn này xuyên suốt quá...

Truyền thuyết là gì ???

Truyền thuyết là gì ??? Soạn văn lớp 10 HK 1 & 2 Truyền thuyết là thể loại có vị trí nổi bật trong hệ thống thể loại văn học dân gian Việt Nam không chỉ ở số lượng...