Đề thi vật lý lớp 10 học kỳ II – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP. HCM

Đề thi vật lý lớp 10 học kỳ II – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP. HCM
Thời gian làm bài 45 phút.

A/ Lý thuyết (5điểm)
Câu 1: động lượng: định nghĩa, viết biểu thức và đơn vị? phát biểu định luật bảo toàn động lượng.
Áp dụng: một toa xe có khối lượng 3 tấn chạy trên đường ray thẳng, nhẵn với vận tốc v1v1→ đến va chạm vào một toa xe thứ hai đang đứng yên có khối lượng 5 tấn. Sau va chạm hai toa móc vào nhau và chuyển động với vận tốc 4/3m/s. Tìm v1.
Câu 2: định nghĩa thế năng đàn hồi? viết biểu thức tính thế năng đàn hồi và giải thích các đại lượng có trong công thức.
Câu 3: Từ phương trình trạng thái của khí lúi tưởng suy ra các hệ thức trong các quá trình đẳng nhiệt và đẳng áp. Nêu hình dạng đồ thị tương ứng với mỗi đẳng quá trình.
B/ Bài toán (5điểm)
Bài 1: Một vật có khối lượng 2kg được thả rơi tự do ở độ cao 50m so với mặt đát. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho g = 10m/s2. Tính độ cao khi động năng bằng thế năng?
Bài 2: Một vật khối lượng 5kg chuyển động trên mặt sàn ngang dưới tác dụng của một lực kéo không đổi có phương ngang, vận tốc của vật tăng từ 18km/h lên đến 54km/h trên quãng đường 50m. Biết lực ma sát tác dụng vào vật có độ lớn không đổi bằng 15N. Dùng định lý biến thiên động năng tìm độ lớn lực kéo tác dụng vào vật.
Bài 3: Một khối khí lí tưởng có thể tích 12,8 lít, ở nhiệt độ 247oC và áp suất 1atm. Cho khối khí biến đổi qua hai quá trình liên tiếp
Quá trình 1: làm lạnh đẳng áp cho thể tích giảm còn phân nửa thể tích ban đầu.
Quá trình 2: nung nóng đẳng tích, áp suất tăng lên thêm một lượng bằng 1/2 áp suất ở đầu quá trình 2.
Tìm thể tích, áp suất và nhiệt độ cuối cùng của khối khí.

Đề thi vật lý lớp 10 học kỳ II - THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

Thảo luận cho bài: Đề thi vật lý lớp 10 học kỳ II – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP. HCM