Đề thi thử môn Văn 2018 THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 1

I. PHẦN ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:

“Người có tính khiêm tốn thường hay cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.

Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.

Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người.

Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời”

(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường, Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2015, tr.70-71)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên. (0,5 điểm)

Câu 2. Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến sau: “Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la”. (0,5 điểm)

Câu 3.Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong đoạn văn thứ nhất? (1,0 điểm)

Câu 4. Đoạn trích nói về lòng khiêm tốn. Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với anh/chị? (1,0 điểm)

Đề thi thử môn Văn 2018 THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 1 Đề thi thử môn Văn 2018 THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 1 Đề thi thử môn Văn 2018 THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 1 Đề thi thử môn Văn 2018 THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 1 Đề thi thử môn Văn 2018 THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 1

Bên cạnh “Đề thi thử môn Văn 2018 THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 1” các bạn học sinh tham khảo thêm đề thi thử môn Văn của trường THPT khác trên toàn quốc:

Đề thi thử môn Văn 2018 THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 3

Đề thi thử Ngữ Văn năm 2018 THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc lần 3

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Văn 2018 THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 1