Đề thi thử môn Địa trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 3 – 2018

Đề thi thử môn Địa trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 3 – 2018, đề thi theo chuẩn đề thi THPT Quốc gia theo quy định của bộ GD&ĐT với 40 câu hỏi và thời gian làm bài là 50 phút.

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 41: Bốn mặt tự do lưu thông trong liên minh châu Âu là:

A: tự do di chuyển, lưu thông dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn

B: tự do di chuyển, giao thông vận tải, thông tin, buôn bán

C: tự do trao đổi thông tin, đi lại, hàng hóa, tiền vốn

D: tự do trao đổi người, hàng, vốn. tri thức

Câu 42: Tỉ lệ núi cao trên 2000m so với diện tích toàn lãnh thổ ở nước ta khoảng:

A: 1%                          B: 60%                                    C: 80%                                 D: 2%

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Địa trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 3 – 2018