Cuộc họp tổ bàn về biện pháp giúp đỡ các bạn học kém

Cuộc họp tổ bàn về biện pháp giúp đỡ các bạn học kém

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Họp tổ để bàn bạc các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập đội

CUỘC HỌP TỔ BÀN BIỆN PHÁP GIÚP BẠN HỌC YẾU VƯƠN LÊN TRƯNG BÌNH, KHÁ, GIỎI

a)    Lí do và mục đích cuộc họp:
Thưa các bạn! Hôm nay, tội triệu tập cuộc họp tổ, bàn về việc giúp bạn Hà trong học tập, để bạn ấy vươn lên cùng với chúng ta, nhằm đưa tổ ta trở thành một tổ dẫn đầu về chất lượng học tập, không còn bạn nào bị yếu kém nữa.
b)    Tình hình chất lượng học tập của bạn Hà với cả tổ ta hiện nay:
Từ đầu năm đến nay, trong sổ theo dõi chất lượng học tập của tổ mà tôi có được thì bạn Hà có ba bài môn Tiếng Việt bị điểm bốn, và hai bài môn Toán bị điểm ba. Các môn còn lại tuy trên điểm trung bình nhưng không cao lắm. Các bạn khác trong tổ đều đạt khá giỏi trở lên.
Cuộc họp tổ bàn về biện pháp giúp đỡ các bạn học kém

Cuộc họp tổ bàn về biện pháp giúp đỡ các bạn học kém

c)    Nguyện nhân:
Là từ đầu năm đến nay, mệnh ai nấy học. Chúng ta chưa có sự quan tâm đến nhau. Vì vậy, tôi đề nghị các bạn hãy bàn bạc thảo luận xem có cách gì giúp đỡ cho bạn Hà, để bạn ấy học tốt hơn không? Mong các bạn có nhiều ý kiến đóng góp!.
d)    Biện pháp giúp đỡ:
Sau khi tổ thảo luận, tổ trưởng tập hợp và đi đến thống nhất các biện pháp như sau:
+ Tăng cường học nhóm chủ yếu giải các bài tập môn Toán và Tiếng Việt.
+ Đến lớp trước 15 phút để truy bài.
+ Mỗi tuần tiến hành học nhóm 3 buổi: từ 14 giờ đến 16 giờ ngày, thứ 3, 4, 5.
+ Nhóm của Hà, khi học nhóm, được tăng cường thêm 3 bạn cho 3 buổi (bạn Hoa ngày thứ 3, bạn Hùng ngày thứ 4 và tối ngày thứ 5).
+ Trước các buổi học 15 phút, tổ trưởng cùng bạn Hà truy bài cho nhau. Còn các bạn khác ghép theo từng cặp một để truy bài.

Thảo luận cho bài: Cuộc họp tổ bàn về biện pháp giúp đỡ các bạn học kém