Câu 71: Nguyên Nhân Sự Sụp Đổ Của “Trật Tự 2 Cực IANTA “

Nguyên Nhân Sự Sụp Đổ Của “Trật Tự 2 Cực IANTA “

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Câu 72: So Sánh Quan Hệ Quốc Tế Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 Và Chiến Tranh Thế Giới Thứ 1

Câu 73: Tình Hình Thế Giới Sau Chiến Tranh Lạnh

Câu 74: Xu Thế Và Đặc Điểm Trong Quan Hệ Quốc Tế Hiện Nay

Câu 75: Cuộc Cách Mạng Khoa Học Và Công Nghệ

 Câu 71. Phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự sụp đổ của “trật tự hai cực Ianta”.

( Đề thi HSG Quốc gia – Bảng A, năm 2001)

Nguyên Nhân Sự Sụp Đổ Của “Trật Tự 2 Cực IANTA “

Nguyên Nhân Sự Sụp Đổ Của “Trật Tự 2 Cực IANTA “

Hướng dẫn làm bài.

+ Cuộc “Chiến tranh lạnh” kéo dài hơn 40 năm đã làm cho hai nước bị suy giảm nhiều về kinh tế, khoa học kĩ thuật. Đặc biệt vị trí quốc tế của hai nước này ngày càng bị giảm sút về mọi mặt, đang đứng trước thách thức của sự phát triển thế giới.

Nguyên Nhân Sự Sụp Đổ Của "Trật Tự 2 Cực IANTA "

Nguyên Nhân Sự Sụp Đổ Của “Trật Tự 2 Cực IANTA “

+ Liên Xô suy yếu vì :

§ Phải từ bỏ những đặc quyền ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, khi cách mạng Trung Quốc thành công…

Nguyên Nhân Sự Sụp Đổ Của “Trật Tự 2 Cực IANTA “

Nguyên Nhân Sự Sụp Đổ Của “Trật Tự 2 Cực IANTA “

Thảo luận cho bài: Câu 71: Nguyên Nhân Sự Sụp Đổ Của “Trật Tự 2 Cực IANTA “