Câu 19: Sự Chuyển Biến to Lớn Đông Bắc Á Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Sự Chuyển Biến to Lớn Đông Bắc Á Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2
Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:
Câu 19. Nêu những chuyển biến to lớn của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tại sao nói từ nửa sau thế kỉ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế ? 
Hướng dẫn làm bài .
a) Khái niệm: Các nước Đông Bắc Á là những nước có vị trí nằm ở phía đông – bắc châu Á. Bao gồm các nước : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Đại Hàn Dân Quốc, Nhật Bản và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
b) Đặc điểm khu vực: Là khu vực rộng lớn (Hơn 10 triệu km²). Dân số đông nhất thế giới (Khoảng 1 tỉ 510 triệu người). Có tài nguyên thiên nhiên phong phú…Truớc Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước này (trừ Nhật Bản) đều bị nô dịch…
Sự Chuyển Biến to Lớn Đông Bắc Á Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Sự Chuyển Biến to Lớn Đông Bắc Á Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

c) Sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á. 
* Sự biến đổi về mặt chính trị : 
+ Bốn sự kiện đánh dấu sự biến đổi về chính trị của khu vực Đông Bắc Á là:
        Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1 – 10 – 1949)
         Sự xuất hiện nhà nước Đại Hàn Dân Quốc (8 – 1948)
      Sự thành lập nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (9 – 1948).
         Dân chủ hoá nước Nhật.
+ Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là hệ quả của cuộc “Chiến tranh lạnh”.
      Quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ chuyển từ quan hệ Đồng minh sang đối đầu.
      Hệ thống xã hội chủ nghĩa chuyển từ quan hệ đồng minh sang đối đầu.
      Mĩ và đồng minh của Mĩ nhận thấy cần phải ngăn chặn chủ nghĩa xã hội và ảnh hưởng của nó, nên đã chia cắt Triều Tiên, không thực hiện những thoả thuận trước đó với Liên Xô,…
* Sự biến đổi về mặt kinh tế : Đây là khu vực có sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đời sống của nhân dân được cải thiện.
d) Từ nửa sau thế kỉ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế :
 Hiện nay, “4 con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có 3 “con Rồng” là Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan…
 Nhật Bản vươn lên trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. (Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 1960 đến 1969 là 10,8%…).
 Trong những năm 80 – 90 (thế kỉ XX) và những năm đầu của thế kỉ XX, nền kinh tế Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới…(GDP tăng trung bình hằng năm trên 8%…)
 Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đạt được những thành tựu trong xây dựng đất nước…

Thảo luận cho bài: Câu 19: Sự Chuyển Biến to Lớn Đông Bắc Á Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2