Bài toán chỉ cho 1 dữ kiện và yêu cầu tính dữ kiện còn lại

Bài toán chỉ cho 1 dữ kiện và yêu cầu tính dữ kiện còn lại

Bài toán tính khối lượng hoặc thể tích chất tham gia hoặc chất tạo thành từ số mol của 1 chất cho trước là dạng toán quen thuộc đơn giản.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Lý thuyết về tính chất của oxi

Để giải dạng bài tập này ta cần nắm vững các công thức liên hệ giữa các đại lượng n, m, M, V.

 

Bài toán chỉ cho 1 dữ kiện và yêu cầu tính dữ kiện còn lại

Bài toán chỉ cho 1 dữ kiện và yêu cầu tính dữ kiện còn lại

Oxi có vai trò quan trọng đối với con người và các sinh vật, nhờ có oxi mà con người và các sinh vật mới có thể tồn tại được. Vậy oxi có những tính chất gì mà quan trọng đến vậy?

TÍNH CHẤT CỦA OXI

Kết luận: Oxi là một đơn chất rất hoạt động, đặc biệt là ở nhiệt độ cao dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Trong các hợp chất, nguyên tố oxi chỉ có hóa trị II

Câu 2.

Tính chất của oxi – Dạng 1: bài viết PTHH

Bài học giúp củng cố kiến thức về tính chất hóa học của oxi, đồng thời nâng cao khả năng cân bằng phương trình hóa học.

Bài toán chỉ cho 1 dữ kiện và yêu cầu tính dữ kiện còn lại

Thảo luận cho bài: Bài toán chỉ cho 1 dữ kiện và yêu cầu tính dữ kiện còn lại