Bài 6: Một Số Vấn Đề Của Mĩ La Tinh( Tiết 2 )

Bài 6: Một Số Vấn Đề Của Mĩ La Tinh( Tiết 2 )

Mời các bạn tham khảo thêm tài liêu:

Bài 6: Một Số Vấn Đề Của KV Tây Nam Á Và Trung Á ( Tiết 3 )

Tiết 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

– Nhận thức được Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế.

– Biết và giải thích được tình trạng nền kinh tế Mĩ La Tinh thiếu ổn định và những biện pháp để giải quyết những khó khăn.

2. Kĩ năng:

Rèn luyện kỹ năng phân tích lược đồ, bảng số liệu, bảng thông tin.

3. Thái độ:

Có ý thức ủng hộ các biện pháp của các nước Mĩ La Tinh.


NỘI DUNG BÀI HỌC

latin_america

 

Vị trí Mĩ La tinh trên bản đồ thế giới

I. Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội

1. Tự nhiên:

– Cảnh quan chủ yếu: Rừng nhiệt đới ẩm và xa van cỏ.

– Khoáng sản: đa dạng: Kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.

– Đất đai, khí hậu thuận lợi trồng cây nhiệt đới, chăn nuôi gia súc lớn.

– Khó khăn: Tự nhiên giàu có, tuy nhiên đại bộ phận dân cư không được hưởng các nguồn lợi này.

2. Dân cư và xã hội:

– Cải cách ruộng đất không triệt để.

– Chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội rất lớn.

– Tỉ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ lớn 37%- 62%.

– Đô thị hoá tự phát.

II. Một số vấn đề về kinh tế

1. Thực trạng:

– Nền kinh phát triển thiếu ổn định: Tốc độ tăng trưởng GDP thấp, dao động mạnh.

– Phần lớn các nước Mĩ La Tinh nợ nước ngoài lớn.

– Phụ thuộc vào nước ngoài.

2. Nguyên nhân:

– Tình hình chính trị thiếu ổn định.

– Nguồn đầu tư nước ngoài giảm mạnh.

– Duy trì chế độ phong kiến lâu.

– Các thế lực thiên chúa giáo cản trở.

– Đường lối phát triển kinh tế- xã hội.

3. Biện pháp:

– Củng cố bộ máy nhà nước.

– Phát triển giáo dục.

– Quốc hữu hoá 1 số ngành kinh tế.

– Tiến hành công nghiệp hoá.

-Tăng cường và mở rộng buôn bán với thế giới.


THAM KHẢO VỀ MỸ LA TINH

Mỹ Latinh là một khu vực của châu Mỹ, nơi mà người dân chủ yếu nói các ngôn ngữ Roman (có nguồn gốc từ tiếng Latinh) – đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, và một mức độ nào đó là tiếng Pháp. Mỹ Latinh là một khu vực có diện tích xấp xỉ 21.069.500 km², chiếm gần 3,9% diện tích bề mặt và 14,1% tổng diện tích đất liền của Trái đất. Tính đến năm 2010, tổng dân số Mỹ Latinh được ước tính là trên 590 triệu người.

Đặc biệt tại Hoa Kỳ, thuật ngữ Mỹ la tinh được sử dụng với một phạm vi rộng rãi hơn để chỉ tất cả các quốc gia ở phía nam Hoa Kỳ. ( nguồn: wikipedia).

latin-america-regions

Mỹ La Tinh  có 4 tiểu vùng như trên bản đồ:

– Một phần ở phía bắc của châu Mỹ ( nằm ở phía nam của nước Mỹ )

– Vùng Caribe

– Trung Mỹ

– Toàn bộ Nam Mỹ

Thảo luận cho bài: Bài 6: Một Số Vấn Đề Của Mĩ La Tinh( Tiết 2 )