Bài 14: Các Nước Đông Nam Á-ASEAN ( Tiếp )

Bài 14: Các Nước Đông Nam Á-ASEAN ( Tiếp )

Mời các bạn tham khảo tài liệu:

Bài 11- Tiết 2: Kinh Tế Nhật Bản

Tiết 4. HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

I. Mục tiêu và cơ chế hợp tác

1. Mục tiêu

 • Có  ba mục tiêu chính:
  • Thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của các thành viên.
  • Xây dựng khu vực có nền hòa bình, ổn định.
  • Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ và bất đồng, khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài.
 • Đích cuối cùng ASEAN hướng tới là: Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định, cùng phát triển.

luoc_do_cac_nuoc_thanh_vien_asean

2. Cơ chế hợp tác của ASEAN

 • Thông qua các hội nghị, các diễn đàn, cácm hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, thể thao.
 • Thông qua kí kết các hiệp ước hai bên, nhiều bên hoặc các hiệp ước chung.
 • Thông qua các dự án, chương trình phát triển.

II. Thành tựu và thách thức của ASEAN

1. Thành tựu:

 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, GDP đạt 921 tỉ USD (2000), xuất siêu.
 • Mức sống của nhân dân được nâng cao.
 • Tạo dựng được môi trường chính trị hoà bình, ổn định.

2. Thách thức:

 • Trình độ phát triển giữa các nước chưa đồng đều.
  • Cao: Xin-ga-po.
  • Thấp: Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam.
 • Trình trạng đói nghèo.
  • Phân hoá giữa các tầng lớp nhân dân.
  • Phân hoá giữa các vùng lãnh thổ.
 • Các vấn đề xã hội.
  • Ô nhiễm môi trường.
  • Vấn đề tôn giáo, dân tộc.
  • Bạo loạn, khủng bố…

III. Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN

1. Tham gia của Việt Nam

 • Về kinh tế, giao dịch thương mại của Việt Nam trong khối đạt 30%.
 • Tham gia hầu hết các hoạt động về chính trị, văn hoá, giáo dục, xã hội thể thao.
 • Vị trí của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

2. Cơ hội và thách thức

 • Cơ hội: xuất được hàng trên thị trường rộng lớn.
 • Thách thức: phải cạnh tranh với các thương hiệu có tên tuổi, uy tín hơn, các sản phẩm có công nghệ cao hơn.
 • Giải pháp: đón đầu, đầu tư và áp dụng các công nghệ tiên tiến để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá.

Thảo luận cho bài: Bài 14: Các Nước Đông Nam Á-ASEAN ( Tiếp )