Bài 13: Cộng Hòa Ấn Độ ( Tiết 1 )

Bài 13: Cộng Hòa Ấn Độ ( Tiết 1 )

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Bài 12: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ( Tiết 2 )

Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

I. Vị trí và đặc điểm tự nhiên

1. Vị trí địa lí

 • Nằm ở phía Nam châu Á.
 • Vĩ độ: khoảng 8 độ Bắc – 37 độ Bắc.
 • Diện tích: 3.287.590 km² (hạng 7 thế giới )
 • Tiếp giáp:
  • Phía Bắc: Pa-kix-tan, Ap-ga-nix-tan, Trung Quốc, Nê-pan, Bu-tan, Mi-an-ma, Băng-la-đét.
  • Phía Tây, Nam, Đông: Ấn Độ Dương.

-> Thuận lợi quan hệ với nhiều nước bằng cả đường bộ và đường biển.

ban-do-an-do

2. Tự nhiên

a. Địa hình:

 • Phía Bắc: chân núi Hi-ma-lay-a (S nhỏ) nhiều lâm sản quý, phát triển du lịch.
 • Đồng bằng sông Hằng: đất phù sa màu mỡ, nơi có điều kiện trồng cây lương thực tốt nhất của Ấn Độ.
 • Hoang mạc Tha: khí hậu khô hạn.
 • Phía Nam: cao nguyên Đê-can rộng lớn, nằm giữa hai dãy núi Gát Tây và Gát Đông. Khí hậu khô hạn, ít có gí trị nông nghiệp.
 • Hai dải đồng bằng nhỏ hẹp dọc ven biển, đất đai tương đối màu mỡ có giá trị về nông nghiệp.

b. Khí hậu:

 • Mùa hạ gió mùa Tây Nam thổi từ Ấn Độ Dương vào (tháng 5-10), gây mưa nhiều ở sườn Tây của Gát Tây và đồng bằng sông Hằng. Thuận lợi trồng lúa nước, đay, mía…
 • Khó khăn: gây lũ lụt, mùa đông mưa rất ít, đặc biệt là vùng Tây Bắc, đồng bằng sông Ấn (hoang mạc Tha), giữa cao nguyên Đê-can gây hạn hán.

c. Khoáng sản:

Quặng sắt, dầu mỏ, than đá, crôm….là cơ sở để phát triển công nghiệp.

II. Dân cư và xã hội

1. Đặc điểm chung

 • Dân số đông: 1,2 tỉ người (2011) thứ 2 thế giới.
 • Dân số tăng nhanh qua các năm: mỗi ngày có hơn 80.000 trẻ em sinh ra, mỗi năm tăng thêm 20 triệu người.
 • Là cái nôi của nền văn minh cổ đại.
 • Trình độ dân cư cao.

2. Sức ép của bùng nổ dân số

 • Khó khăn về kinh tế: nền kinh tế phát triển chưa cân đối với sự gia tăng dân số…
 • Khó khăn về xã hội: mức sống thấp, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường…
 • Biện pháp:
  • Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.
  • Bài trừ những luật lệ và hủ tục lạc hậu.

3. Sự đa dạng, phức tạp về xã hội

 • Có nhiều dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo đảng phái.
 • Sức ép:
  • Mâu thuẫn dân tộc, xung đột tôn giáo.
  • Tình trạng bất bình đẳng, sự phân biệt đẳng cấp chưa được xóa bỏ.
  • Nhiều ngôn ngữ gây khó khăn truyền thông.
 • Giải pháp:
  • Giải quyết dân tộc, tôn giáo.
  • Sử dụng tiếng Anh rộng rãi.

Trắc nghiệm:

Hãy chọn câu trả lời đúng:

1. Vùng có lượng mưa lớn nhất ở Ấn Độ là:

 • a. Đồng bằng sông Hằng.
 • b. Cao nguyên Đê-can.
 • c. Dãy Gát Tây.
 • d. Dãy Gát Đông.

2. Loại thiên tai gây nhiều khó khăn nhất cho sản xuất nông nghiệp ở Ấn Độ là:

 • a. Bão.
 • b. Hạn hán.
 • c. Động đất
 • d. Núi lửa.

Thảo luận cho bài: Bài 13: Cộng Hòa Ấn Độ ( Tiết 1 )