Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới

Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Tôi đã ghi nhịp máu trong nhịp thơ … ( Xuân Diệu )

Đề bài: Hoài Thanh có ý kiến “Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới”. Em hãy phân tích bài thơ “ Vội vàng ” để làm sáng tỏ ý kiến trên.

Hướng dẫn phân tích:

Gợi ý

1. MB: Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm

2. TB

– Giải thích ý kiến nhận định. XD “mới nhất” do thơ ông tiếp thu có sáng tạo luồng tư tưởng, văn học văn hóa phương Tây, nhất là văn học lãng mạn và tượng trưng của thơ ca Pháp. Thơ ông có phong cách nghệ thuật hiện đại  rõ nét nhất trong các nhà thơ mới.

 

Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới

Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới

– Chứng minh nhận định

* Về nội dung tư tưởng

+ Thơ ông là tiếng nói cá nhân tự ý thức. Cái tôi trong thơ ông rất cô đơn, luôn ám ảnh bởi thời gian trôi chảy nên khao khát giao cảm với đời. Một trong những cách giao cảm với đời đó là tình yêu, nên đặc sản của thơ XD là tình yêu, bởi tình yêu là một nhịp cầu giao cảm tuyệt vời nhất. Và một cách giao cảm khác đó là cái tôi của ông tương ứng, vang hưởng cùng với sự tương ứng, vang hưởng cùng với mọi hiện tượng sự vật trong trời đất và con người trong cuộc sống.

+ Tình yêu theo quan niệm của XD là sự giao hòa, giao cảm giữa thể sáng và linh hồn của hai cá thể. Vì thế vũ trụ trong thơ ông là vũ trụ xuân và tình. Thơ ông không lơ lửng ở trên không mà đặt nền móng rất vững, rất sâu trên mảnh đất trần gian.

 + Ông cũng thể hiện trong thơ tư tưởng nhân sinh mới mẻ, tạo một bước phát triển hơn về tư tưởng nhân văn trong văn học dân tộc. Đó là ý nghĩa và giá trị một đời người không ở chỗ sống đai hay sống ngắn mà ở chất lượng sống mà chất lượng sống cao nhất là tuổi trẻ và tình yêu là phẩm chất, năng lượng của tuổi trẻ.

Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới

* Về nghệ thuật

Với ông, làm thơ là thả một chiếc lá thơ vào dòng thời gian để bất tử hóa chính mình, vì thơ là năng lực siêu việt thời gian. Thơ là sản xuất cá thể với cảm xúc mới nên “ý văn xô đẩy, khuôn khổ câu văn phải lung lay” ( Hoài Thanh).

+ Thiên nhiên trong thơ ông bao giờ cũng được cảm nhận bằng ánh mắt phong tình ái ân. Thiên nhiên được tái tạo bằng bút pháp mĩ nhân hóa.

+ Ông hoa động cả 5 giác quan để khám phá và miêu tả sự vật bằng tất cả những biến thái tinh vi nhất.

+ Cách đặt câu, dùng câu trong thơ ông rất mới, rất Tây.

3. KL: khẳng định vấn đề, bày tỏ cảm xúc cá nhân.

Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới

Thảo luận cho bài: Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới