Cuốn sách đầu tiên của vật lý học hiện đại

Cuốn sách đầu tiên của vật lý học hiện đại Bảng các động từ bất quy tắc thông dụng Cuốn Discourses and Mathematical Demonstrations Relating to Two New Sciences (Bài luận và diễn giải Toán học liên quan đến...

Dao động ký điện tử, máy đo tần số dao động

Dao động ký điện tử, máy đo tần số dao động Dao động ký (electronic oscilloscope) là một dụng cụ hiển thị dạng sóng rất thông dụng. Nó chủ yếu được sử dụng để vẽ dạng của tín hiệu...

Những hình dạng khác nhau của âm thanh

Những hình dạng khác nhau của âm thanh Dao động ký điện tử, máy đo tần số dao động Sóng âm là dao động cơ (sóng cơ) lan truyền trong một môi trường. Tai người có thể nghe được...