Vật lý là gì? vật lý hay vật lí?

Vật lý là gì? vật lý hay vật lí? Vật lý là một môn khoa học nghiên cứu các quy luật của tự nhiên (physics phiên âm từ chữ cái Hy Lạp φύσις có nghĩa là “tự nhiên”) một...