Rơn-ghen và câu chuyện tìm ra tia bí ẩn “Tia X”

Rơn-ghen và câu chuyện tìm ra tia bí ẩn “Tia X” Pascal nhà vật lý tạo nền tảng lý thuyết chế tạo máy thủy lực Rơn-ghen (1845-1923) là nhà vật lý học người Đức, tên đầy đủ của Ông...

Khi nào chúng ta còn dùng điện hãy biết ơn Faraday

Khi nào chúng ta còn dùng điện hãy biết ơn Faraday Anders Celsius nhà vật lý thiên văn tạo ra thang nhiệt giai bách phân Michael Faraday (1791 – 1867) là một nhà vật lý học người Anh. Ông...

Nhà vật lý Coulomb và định luật Coulomb

Nhà vật lý Coulomb và định luật Coulomb Coulomb (phiên âm tiếng Việt Cu-lông) tên đầy đủ là Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806) nhà vật lý học người Pháp được biết đến thông qua định luật mang tên ông Định...