Trình bày suy nghĩ của em về lợi ích của việc đọc sách

Trình bày suy nghĩ của em về lợi ích của việc đọc sách

Soạn bài mẹ tôi

Dàn ý tham khảo

a.   Mở bài:

Vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đời sống của con người.

Trình bày suy nghĩ của em về lợi ích của việc đọc sách

Trình bày suy nghĩ của em về lợi ích của việc đọc sách

b.   Thân bài:

+ Giải thích:

  • Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu, lớn lao mà con người sáng tạo ra để phổ biến và lưu truyền lại những hiểu biết và kinh nghiệm về mọi lĩnh vực của cuộc sống.
  • Sách đưa ta vào thế giới phong phú, vô tận của thiên nhiên và xã hội. Sách cung cấp cho con người những tri thức cần thiết để tồn tại và phát triển (Dẫn chứng)
  • Sách là phương tiện giao lưu quan trọng giữa các cộng đồng dân tộc trên thế giới, giúp con người hiểu biết và sống thân ái với nhau hơn.
  • Sách là chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của từng dân tộc và của cả nhân loại.

+ Bình luận:

  • Lợi ích to lớn của sách là thật sự hiển nhiên (Cần lưu ý loại trừ sách xấu độc hại đối với con người và xã hội).
  • Không thể có một cuộc sống tốt đẹp mà không có sách vì sách khích lệ con người, nuôi dưỡng những khát vọng cao đẹp.
  • Đọc sách là một việc làm cần thiết và bổ ích đối với mỗi người trong suốt cuộc đời. Cần phải biết lựa chọn sách tốt để đọc nhằm nâng cao tri thức và bồi dưỡng tâm hồn.

c.   Kết bài:

Khẳng định vai trò và tác dụng của sách đối với cuộc sống con người. Sách là người bạn tốt của mỗi chúng ta.

Thảo luận cho bài: Trình bày suy nghĩ của em về lợi ích của việc đọc sách