Tóm tắt ngắn gọn truyện Thuốc của Lỗ Tấn

Tóm tắt ngắn gọn truyện Thuốc của Lỗ Tấn

Soạn bài đất nước của Nguyễn Đình Thi

Đề bài: Anh / chị hãy tóm tắt ngắn gọn truyện Thuốc của Lỗ Tấn. 

Tóm tắt ngắn gọn truyện Thuốc của Lỗ Tấn

Tóm tắt ngắn gọn truyện Thuốc của Lỗ Tấn

Thí sinh có thể trình bày theo các cách khác nhau, nhưng phải nêu được những tình tiết chính sau:

  •  Sáng sớm mùa thu, lão Hoa Thuyên, chủ quán trà đến pháp trường mua thuốc chữa bệnh lao cho con. Thuốc là chiếc bánh bao tẩm máu của người chiến sĩ cách mạng Hạ Du.
  • Bà Hoa cho con ăn bánh với niềm tin chắc chắc con sẽ khỏi bệnh.
  • Những người khách trong quán trà bàn về thuốc, về Hạ Du và cho anh là điên.
  • Buổi sáng thanh minh năm sau, bà Hoa và mẹ Hạ Du cùng đến thăm mộ con, họ đồng cảm và ngạc nhiên khi thấy vòng hoa trên mộ của Hạ Du.

Thảo luận cho bài: Tóm tắt ngắn gọn truyện Thuốc của Lỗ Tấn