Tóm tắt ngắn gọn Truyện Kiều

Tóm tắt ngắn gọn Truyện Kiều

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài:

Nghệ thuật độc đáo trong Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ

Tóm tắt Truyện Kiều của Nguyễn Du bằng một đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi:

  • Câu chuyện kể về cuộc đời của Thúy Kiều một cô gái tài sắc tuyệt vời, đính ước với Kim Trọng
  • Gia đình gặp gia biến Kiều phải bán mình để chuộc cha và em. Mã Giám Sinh mua Kiều và đưa vào thanh lâu của Tú Bà, bị ép ra tiếp khách làng chơi, chịu bao nỗi nhục nhã ê chề Kiều định tự vẫn nhưng không thành. Lại rơi vào thanh lâu tiếp.
  • Tóm tắt ngắn gọn Truyện Kiều

    Tóm tắt ngắn gọn Truyện Kiều

  • Được Thúc Sinh chuộc ra khỏi Thanh Lâu , lại rơi vào tay Hoạn Thư, bị hành hạ ê chề.
  • Thoát khỏi tay Hoạn Thư, lại rơi vào thanh lâu.
  • Được Từ Hải cứu vớt, cứ tưởng yên thân sống sung sướng, lại mắc lừa Hồ Tôn Hiến, phải tự trầm mình xuống dòng sông Tiền Đường tự vẫn.
  • Cuối cùng được cứu sống, đoàn tụ với gia đình và Kim Trọng, chấm dứt mười lăm năm lưu lạc.

Thảo luận cho bài: Tóm tắt ngắn gọn Truyện Kiều