Tìm các đoạn văn trong bài “Cái côi tân”

Đề bài:
1.    Tìm các đoạn văn trong bài “Cái côi tân” .
2.    Nội dung chính của mỗi đoạn văn.

Bài làm:

1.    Những đoạn văn trong bài Cái cối tân là:
–    Đoạn 1: “Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng ngồi chễm chệ
giữa gian nhà trống”.
–    Đoạn 2: Từ “u gọi nó ” cho đến “cối kêu ù ù ”.
–    Đoạn 3: Từ “Chọn được ngày lành tháng tốt” cho đến “vui cả xóm”.
–    Đoạn 4: Từ “cái cối xay” cho đến “từng bước anh đi”
2.    Nội dung chính của mỗi đoạn
–    Đoạn 1: Giới thiệu về cái cối xay.
–    Đoạn 2: Tả bao quát cái côi xay và đặc điểm từng bộ phận của cái cối.
–    Đoạn 3: Nêu hoạt động và công dụng của cái cối.
–    Đoạn 4: Nêu tình cảm và thái độ của con người đối với cái cối xay.

Thảo luận cho bài: Tìm các đoạn văn trong bài “Cái côi tân”