Bài 2: Đại từ Nhân Xưng- Tính từ sở hữu

Bài 2: Đại từ Nhân Xưng- Tính từ sở hữu Bài 3: Danh từ, cách chuyển số ít sang số nhiều *Đại từ nhân xưng: Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô trong giao tiếp....

Bài 1: Làm quen với Tiếng Anh

Bài 1: Làm quen với Tiếng Anh Bài 2: Đại từ Nhân Xưng- Tính từ sở hữu Một khi đã học tiếng Anh, bạn sẽ thường xuyên gặp những thuật ngữ này. Để học tốt văn phạm tiếng Anh,...