Soạn bài: Làng (Kim Lân)

Soạn bài: Làng (Kim Lân) Trong tác phẩm Làng, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống truyện giàu kịch tính: Hiểu lầm rồi vỡ lẽ về việc làng Dầu cùa mình theo giặc. Qua tình...

Tóm tắt truyện Vợ nhặt – Kim Lân

        Tóm tắt truyện Vợ nhặt – Kim Lân Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Tóm tắt truyện Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài Giữa lúc xóm ngụ cư xơ xác, tiêu điều...

Phân tích tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân

Phân tích tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi Đề bài: Phân tích tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân. Bài làm Kim Lân tên khai...

Soạn bài Vợ Nhặt của Kim Lân

Soạn bài Vợ Nhặt của Kim Lân Soạn bài rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tình huống truyện Tình huống truyện được gói gọn trong nhan đề của tác phẩm...

Soạn bài Làng – Kim Lân

Soạn bài Làng của Kim Lân Phân tích bài Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Truyện « Làng » đã xây dựng được môt tình huống truyện độc...

Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân (mẫu 2)

Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân Kim Lân là nhà văn có vốn sống vô cùng phong phú và sâu sắc về nông thôn Việt Nam.Các sáng tác của ông đều xoay quanh cảnh ngộ và sinh...

Soạn bài: Vợ Nhặt của Kim Lân

Đề bài: Soạn bài Vợ Nhặt của Kim Lân lớp 12 I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Kim Lân (1920 – 2007), tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài –    Quê : Phù Lưu – Tân Hồng...