Soạn bài phát biểu theo chủ đề

Soạn bài phát biểu theo chủ đề

Suy nghĩ gì về vấn đề sau : Hiện nay nhiều bạn học sinh tập hút thuốc trong khi cả xã hội đang tuyên chiến với thuốc lá

I. Chuẩn bị ý kiến

1. Xác định nội dung cần phát biểu

– Chủ đề cuộc hội thảo trên có thể bao gồm những nội dung cụ thể nào?

– Em chọn nội dung nào để phát biểu? Tại sao?

Gợi ý: Có thể gồm những nội dung sau đây:

– Phải học tập để nắm được luật lệ giao thông.

– Vấn đề then chốt là phải có ý thức chấp hành đúng luật lệ giao thông.

– Tai nạn giao thông do những nguyên nhân nào? Cách khắc phục ra sao?

– Phấn đấu tạo thành thói quen chấp hành đúng luật lệ giao thông, tiến tới  có văn hóa giao thông trong một xã hội văn minh, hiện đại…

2. Dự kiến đề cương phát biểu

Nếu chọn nội dung: “Khắc phục tình trang đi ẩu, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông”, thì đề cương cho lời phát biểu có thể như sau:

  •  Tình trạng đi ẩu của thanh niên, học sinh hiện nay: đi xe máy, xe đạp, đi bộ.
  • Tình trạng đó đã gây ra tai nạn giao thông như thế nào? (Số liệu cụ thể).
  • Nguyên nhân của tình trạng đi ẩu (phân tích rõ các nguyên nhân).
  • Biện pháp khắc phục tình trạng đi ẩu:
    • Đối với nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
    • Đối với gia đình
    • Đối với bản thân từng thanh niên, học sinh.

II. Phát biểu ý kiến

– Có thể nhắc lại và nhận xét về ý kiến của những người phát biểu trước, sau đó giới thiệu nội dung mà mình sẽ phát biểu.

– Trình bày nội dung theo đề cương dự kiến.

– Nói lời kết thúc và cảm ơn.

Chú ý: Trong quá trình phát biểu, cần quan sát người nghe để điều chỉnh thái độ, cử chỉ, giọng nói cho hợp lí và thuyết phục.

III. Luyện tập

Đề 1. Tại cuộc thảo luận với chủ đề “Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay”, em sẽ phát biểu những ý kiến nào? Lập dàn ý bài phát biểu đó và phát biểu trước lớp.

Ý chính cần đạt:

Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, là được tự do tuyệt đối, không bị phụ thuộc vào ai, vào bất cứ điều gì.

Hạnh phúc là kiếm được nhiều tìn vì có tiền mới có thể mua được nhiều thứ.

Hạnh phúc là sốn cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lí.

Hạnh phúc thực sự là sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân với hạnh phúc của cộng đồng.

Hạnh phúc là mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.

Soạn bài phát biểu theo chủ đề

Soạn bài phát biểu theo chủ đề

Đề 2. Có nhiều ý kiến cho rằng, “Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên ngày nay. Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào? Hãy phát biểu quan niệm của mình.

Ý chính cần đạt:

Vào đại học là một trong những cách lập thân tốt của thanh niên ngày nay, song đó không phải là cách duy nhất vì:

– Không phải mọi thanh niên đều có khả năng vào được đại học.

– Ngoài việc vào đại học, thanh niên có nhiều cách lập thân khác.

– Có nhiều thanh niên, mặc dù đã học đại học nhưng vẫn không thể lập thân.

Trong thực tế cuộc sống, có nhiều thanh niên dù không qua giáo dục đại học vẫn có thể lập thân, lập nghiệp tốt.

Việc lập thân tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người song quan trọng nhất là phải có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Thảo luận cho bài: Soạn bài phát biểu theo chủ đề