Soạn bài luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Soạn bài luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Soạn bài ôn tập phần tiếng việt lớp 10 HK II

A- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

Bài tập: HS tự chọn mục nhỏ trong dàn ý phần Luyện tập để viết thành 1, 2 đoạn văn ngắn. Sau đó đánh giá tập thể.

Tham khảo: Chẳng hạn, chọn mục 1. a, phần thân bài (Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người).

Soạn bài luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Soạn bài luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Sách là sản phẩm của văn minh nhân loại.

Phải nói rằng, đến một trình độ phát triển nhất định, loài người mới sản xuất ra sản phẩm đặc biệt: đó là sách. Trước khi có chữ viết, con người có thể đã có những sáng tác truyền miệng, nhưng nền văn minh nhân loại chỉ bùng phát từ khi có chữ viết, nhất là từ khi chữ viết được sử dụng để ghi chép lại tất cả những giá trị văn minh. Những giá trị đó là những kinh nghiệm lao động sản xuất, kinh nghiệm ứng xử xã hội, kinh nghiệm chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng. Đó là những sáng tạo khác về mặt văn hóa, văn học, phong tục, tín ngưỡng… Và về sau, đó là những phát kiến khoa học- kĩ thuật. Sách giúp cho người đời sau học tập, kế thừa được người đi trước, giúp cho người nước này biết được thành tim của người nước khác để học hỏi, để cùng nhau tiến bộ. Sách chứa đựng nền văn minh, là sản phẩm của nền văn minh.

HS tham khảo và viết tiếp ý b: “Sách là sản phẩm của kết quả lao động trí tuệ

Đọc thêm: Tác dụng của sách. Rút kinh nghiệm cho đoạn văn của mình.

Thảo luận cho bài: Soạn bài luyện tập viết đoạn văn nghị luận