Soạn bài luyện nói về văn miêu tả

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài tập 1

Gơi ý: Tả miệng theo đoạn văn của A. Đô – đê Lưu ý : Giờ học gì? Thầy Ha-men làm gì? Học sinh của thầy làm gì? Không khí trường, lớp lúc ấy như thế nào? Âm thanh, tiếng động nào đáng chú ý?

Bài tập 2

Gơi ý: Tả miệng chân dung thầy Ha-men Lưu ý : – Dáng người, nét mặt, quần áo của thầy như thế nào? – Giọng nói, lời nói, hành động của thầy ra sao? – Cảm xúc cua bản thân về thầy Ha-men.

Bài tập 3

Gợi ý: Nói về phút giàu cảm động của thầy, cô giáo cũ. Tả kĩ buổi thăm thầy. + Em đi cùng ai? + Tâm trạng của em như thế nào? + Cảnh nhà thầy sau 5 năm gặp lại có gì đặc biệt? + Thầy đón trò như thế nào? + Nét mặt, lời nói, cái bắt tay, câu nói nào của thầy mà em nhớ nhất..?

Thảo luận cho bài: Soạn bài luyện nói về văn miêu tả