Soạn bài luyện nói về văn miêu tả

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài tập 1 Gơi ý: Tả miệng theo đoạn văn của A. Đô – đê Lưu ý : Giờ học gì? Thầy Ha-men làm gì? Học sinh của thầy làm gì? Không khí trường,...