Soạn bài khái quát lịch sử tiếng việt

Soạn bài khái quát lịch sử tiếng việt

Soạn bài phương pháp thuyết minh

a- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

Bài tập 1- Tìm ví dụ để minh họa cho các biện pháp Việt hoá từ ngữ Hán được vay mượn đã nêu trong bài.

Gợi ý:

Cần chọn ví dụ ở ngay trong một số bài thuộc các bộ môn khoa học tự nhiên đã học trong chương trình, sau đó tìm các ví dụ phù hợp với ba cách thức đặt thuật ngữ khoa học đã nêu trong SGK. Như vậy việc giải bài tập này sẽ dễ dàng hơn.

Soạn bài khái quát lịch sử tiếng việt

Soạn bài khái quát lịch sử tiếng việt

Bài tập 2. Anh (chị) cho biết cảm nhận của mình về những ưu điểm của chữ quốc ngữ với tư cách là công cụ phụ trợ của tiếng Việt.

Gợi ý:

HS phát biểu những cảm nhận của cá nhân nhưng cần dựa trên một số ý cơ bản sau:

  • Chữ quốc ngữ đơn giản về hình thức kết cấu.
  • Giữa chữ và âm, giữa cách viết và cách đọc có sự phù hợp ở mức độ khá cao.
  • Chỉ cần học thuộc bảng chữ cái và cách ghép vần là có thể đọc được tất cả mọi từ trong tiếng Việt.

Trong quá trình phát biểu cần minh hoạ bằng các ví dụ.

Bài tập 3. Hãy tìm thêm ví dụ để minh hoạ cho ba cách thức đặt thuật ngữ khoa học.

Gợi ý:

Trước hết cần thống kê những thuật ngữ có trong một số bài học thuộc các bộ môn khoa học tự nhiên, sau đó tìm các ví dụ phù hợp với ba cách thức đặt thuật ngữ khoa học:

  • Phiên âm thuật ngữ khoa học của phương Tây.
  • Vay mượn thuật ngữ khoa học- kĩ thuật qua tiếng Trung Quốc và đọc theo âm Hán Việt.
  • Đặt thuật ngữ thuần Việt.

Thảo luận cho bài: Soạn bài khái quát lịch sử tiếng việt