Soạn bài hình thức trình bày văn bản

Soạn bài hình thức trình bày văn bản

Soạn bài: Phát biểu tự do (mẫu 2)

A. Kiến thức

I. Mục đích

  • Hình thức đẹp của bài văn góp phần thành công cho bài làm, thể hiện năng lực thẩm mĩ của người viết.
  • Hình thức tốt thể hiện thái độ học tập, ý thức rèn luyện thường xuyên và tinh thần làm việc có khoa học của người viết.

II. Yêu cầu.

  • Chữ đúng và đẹp, tẩy xóa đúng quy cách.
  • Canh lề đều, kể cả chỗ xuống dòng phải lui vào.
  • Bố cục được thể hiện rõ ràng qua các đoạn văn.
  • Trích dẫn đúng quy cách, có ghi xuất xứ một cách nhất quán.
  • Trình bày dẫn chứng thơ cho đều, đẹp mắt ; dẫn chứng truyện thì không xuống dòng.
Soạn bài hình thức trình bày văn bản

Soạn bài hình thức trình bày văn bản

B. Luyện tập

1. HS phải rèn luyện hình thức thường xuyên chứ không đơn giản là việc này dành cho lớp dưới, có như thế mới đáp ứng đầy đủ yêu cầu làm văn.

2. Cách trình bày dẫn chứng của học sinh trong đoạn trích dẫn không nhất quán khi chú thích xuất xứ.

Thảo luận cho bài: Soạn bài hình thức trình bày văn bản