Cấu trúc và chức năng của protein

Cấu trúc và chức năng của protein Axit nucleic Tại sao trâu và bò cùng ăn cỏ mà vị thịt của trâu lại khác thịt bò ? Ngoài ADN và ARN thì prôtêin cũng là một đại phân tử...

Cacbonhidrat và lipit

Cacbonhidrat và lipit Cấu trúc và chức năng của protein Các nguyên tố hoá học trong cơ thể sống tương tác với nhau để tạo nên các đại phân tử hữu cơ quan trọng với cơ thể sống như...

Nguyên tố hoá học và nước

Nguyên tố hoá học và nước Cacbonhidrat và lipit Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm những điểm chung trong cấu tạo của thể giới vô sinh và hữu sinh là đều được cấu tạo bởi các nguyên...

Tình huống truyện Chiếc lược Ngà

Tình huống truyện Chiếc lược Ngà Đề bài: Trong truyện Chiếc lược ngà , Nguyễn Quang Sáng đã tạo được tình huống truyện khá bất ngờ nhưng tự nhiên , hợp lí. Em hãy làm rõ nhận xét trên?...