Phân biệt oxit – axit – bazơ – muối

Phân biệt oxit – axit – bazơ – muối

Các loại hợp chất vô cơ được chia thành 4 loại: oxit, axit, bazơ, muối. Mỗi hợp chất đều có thành chần cũng như tính chất đặc trưng.

  Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

BT Xác định sự oxi hóa – sự khử

Làm thế nào để phân biệt 4 loại hợp chất trên một cách nhanh chóng và chính xác. Bài viết này sẽ giúp giải quyết câu hỏi trên!

PHÂN BIỆT OXIT – AXIT – BAZƠ – MUỐI

Phân biệt oxit - axit - bazơ - muối

Phân biệt oxit – axit – bazơ – muối

Kiến thức về phản ứng oxi hóa khử là một kiến thức vô cùng quan trọng trong hóa học. Nắm chắc kiến thức lý thuyết và bài tập sẽ giúp học sinh có nền tảng hóa học tốt!

XÁC ĐỊNH SỰ OXI HÓA – SỰ KHỬ


Thảo luận cho bài: Phân biệt oxit – axit – bazơ – muối