Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Mời các em học sinh tham khảo thêm tài liêu:

Tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

I- Tìm hiểu đề và lập dàn ý:

1- Tìm hiểu đề:

– Nội dung trọng tâm: Vấn đề “sống đẹp” trong đời sống của mỗi người.

– Các thao tác lập luận: giải thích ( sống đẹp ); phân tích ( Các khía cạnh biểu hiện của “sống đẹp” ); chứng minh, bình luận ( nêu những tấm gương người tốt, phê phán lối sống ích kỉ, thiếu ý chí nghị lực…)

– Dẫn chứng: chủ yếu dùng tư liệu thực tế, có thể lấy dẫn chứng trong thơ văn.

 2- Tìm ý:

– Thế nào là sống đẹp?

– Các biểu hiện của sống đẹp? ( Lí tưởng đúng đắn. Tâm hồn lành mạnh. Trí tuệ sáng suốt. Hành động tích cực…)

– Có phải ai cũng sống đẹp?

– Bài học kinh nghiệm?

3- Lập dàn ý:

( Giáo viên cho hs dựa vào những ý đã tìm để lập một dàn ý hợp lí )

 4- Kết luận:

– Bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thường có một số nội dung sau:

+ Giới thiệu, giải thích tư tưởng; đạo lí cần bàn luận.

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

+ Phân tích những mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận.

+ Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về tư tưởng đạo lí.

– Diễn đạt cần chuẩn xác, mạch lạc.

II- Luyện tập:

1- Bài tập 1:

– Vấn đề mà Gi nê ru bàn luận là phẩm chất văn hóa trong nhân cách của mỗi con người. Có thể đặt tên cho văn bản: “ Thế nào là người có văn hóa?”

– Các thao tác lập luận:

+ Giải thích: Văn hóa – đó có phải là sự phát triển nội tại?

Văn hóa nghĩa là gì?

+ Phân tích: Một trí tuệ có văn hóa. ( đoạn 2)

+ Bình luận: Đến đây, tôi sẽ để các bạn…

– Cách diễn đạt trong văn bản khá sinh động.

+ Trong phần giải thích tác giả đưa ra nhiều câu hỏi rồi tự trả lời, câu nọ nối tiếp câu kia nhằm lôi cuốn người đọc suy nghĩ theo gợi ý của mình.

+ Trong phần phân tích và bình luận tác giả trực tiếp đối thoại với người đọc: tạo quan hệ gần gũi, thân mật. Ở phần cuối, tác giả viện dẫn đoạn thơ của một nhà thơ Hy Lạp vừa tóm lược các luận điểm, vừa gây ấn tượng nhẹ nhàng, dễ nhớ, hấp dẫn.

2- Bài tập 2: ( các bạn tự làm nhé)

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Thảo luận cho bài: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí