Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Mời các em học sinh tham khảo thêm bài viết:

Cách làm bài văn nghị luận một sự việc, hiện tượng

I.TÌM HIÊUCHUNG:

1.Tìm hiểu bài nghị luận về 1 sự vật, hiện tượng đời sống

Ví dụ: Văn bản “Bệnh lề mề”

* Những biểu hiện:

Sai hẹn, đi chậm, không coi trọng mình và người khác

-> Nêu bật được vấn đề của hiện tượng bệnh lề mề

* Nguyên nhân của hiện tượng đó:

– Coi thường việc chung, thiếu tự trọng, thiếu tôn trọng người khác

* Những tác hại của bệnh lề mề

– Làm phiền mọi người, làm mất thì giờ; làm nảy sinh cách đối phó

– Phân tích tác hại:

+ Nhiều vấn đề không được bàn bạc thấu đáo hoặc lại phải kéo dài thời gian.

+ Người đến đúng giờ cứ phải đợi

+ Giấy mời phải ghi sớm hơn 30 – 1h

* Nêu giải pháp khắc phục

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

– Mọi người phải tôn trọng nhau

– Nếu không thật cần thiết -> không tổ chức  họp

=> Những cuộc họp mọi người phải tự giác tham dự đúng giờ

2. Ghi nhớ: SGK/21


II. LUYỆN TẬP:

Bài 1/21

a. Các sự việc, hiện tượng tốt đáng biểu dương

– Góp ý phê bình khi bạn có khuyết điểm

– Bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà trường

– Giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ

b. Các sự việc có thể viết một bài nghị luận

– Giúp bạn học tập tốt

– Bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà trường

– Giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ

 Bài 2/21 Có thể viết một bài nghị luận vì:

–  Liên quan đến vấn đề sức khỏe

– Bảo vệ môi trường, gây tốn kém tiền bạc

Thảo luận cho bài: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống