Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Rate this post

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Mời các em học sinh tham khảo thêm bài viết:

Cách làm bài văn nghị luận một sự việc, hiện tượng

I.TÌM HIÊUCHUNG:

1.Tìm hiểu bài nghị luận về 1 sự vật, hiện tượng đời sống

Ví dụ: Văn bản “Bệnh lề mề”

* Những biểu hiện:

Sai hẹn, đi chậm, không coi trọng mình và người khác

-> Nêu bật được vấn đề của hiện tượng bệnh lề mề

* Nguyên nhân của hiện tượng đó:

– Coi thường việc chung, thiếu tự trọng, thiếu tôn trọng người khác

* Những tác hại của bệnh lề mề

– Làm phiền mọi người, làm mất thì giờ; làm nảy sinh cách đối phó

– Phân tích tác hại:

+ Nhiều vấn đề không được bàn bạc thấu đáo hoặc lại phải kéo dài thời gian.

+ Người đến đúng giờ cứ phải đợi

+ Giấy mời phải ghi sớm hơn 30 – 1h

* Nêu giải pháp khắc phục

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

– Mọi người phải tôn trọng nhau

– Nếu không thật cần thiết -> không tổ chức  họp

=> Những cuộc họp mọi người phải tự giác tham dự đúng giờ

2. Ghi nhớ: SGK/21


II. LUYỆN TẬP:

Bài 1/21

a. Các sự việc, hiện tượng tốt đáng biểu dương

– Góp ý phê bình khi bạn có khuyết điểm

– Bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà trường

– Giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ

b. Các sự việc có thể viết một bài nghị luận

– Giúp bạn học tập tốt

– Bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà trường

– Giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ

 Bài 2/21 Có thể viết một bài nghị luận vì:

–  Liên quan đến vấn đề sức khỏe

– Bảo vệ môi trường, gây tốn kém tiền bạc

Thảo luận cho bài: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống