Luyện tập xây dựng đoạn văn mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

1.    Luyện tập xây dựng đoạn văn mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật.


2.    Viết một đoạn văn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn học của em.

1.    Đọc ba đoạn mở bài đã cho (SGK trang 10), em thấy:
a.    Giống nhau: Đều có mục đích giới thiệu chiếc cặp mô tả.
b.    Khác nhau
–    Đoạn (a, b): giới thiệu ngay đồ vật muôn tả (mở bài trực tiếp)
–    Đoạn c: nêu hoàn cảnh lí đo khác rồi mới dẫn đến giới thiệu đồ vật định tả (mở bài gián tiếp)
2.    Viết một đoạn văn mở bài tả cái bàn học.
a.    Theo cách mở bài trực tiếp
–    Từ khi chuyển đen nhà mới, mẹ đã mua cho em một bộ bàn ghế cá nhân để ngồi học ở nhà. Đó là cái bàn học hiện đang ở trong góc học tập của em.
b.    Theo cách mở bài giản tiếp
    – “Đến giờ rồi, học bài thôi! ” Ai nói thế nhỉ? Lạ thật! Tiếng nói lại cất lên lần nữa, vọng từ góc học tập của tôi. À, tiếng cậu “Bàn”, tôi vội ngước nhìn đồng hồ treo tường. Mười chín giờ ba mươi rồi ư? Hèn gì cậu ta nhắc mình là phải. Tôi vội bước vào góc học tập của mình nơi cậu bàn đã “cư ngụ” ba năm nay, giúp tồi học tập. Và bây giờ cậu đang cùng tôi bước sang năm thứ tư bậc tiểu học”.

Thảo luận cho bài: Luyện tập xây dựng đoạn văn mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật