Luyện tập lập luận giải thích

Luyện tập lập luận giải thích

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Hướng dẫn Viết bài văn số 6 – Văn lập luận giải thích

Đề văn: Một nhà văn nói: “Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người”.Hãy giải thích nội dung câu nói đó.

I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1. Tìm hiểu đồ và tìm ý:

 • Đề yêu cầu giải thích vấn đề: Sách mãi mãi là nơi lưu giữ trí tuệ con người.
 • Các từ then chốt cần giải thích.
  • Sách là gì?
 • hình thức kết cấu
 • nội dung thể hiện
  • Ngọn đèn sáng bất diệt: Soi ánh sáng mãi mãi cho trí tuệ con người.
  • Trí tuệ là gì?.
Luyện tập lập luận giải thích

Luyện tập lập luận giải thích

2. Lập dàn bài:

a)  Mở bài:

 • Loài người phát triển nắn với những thành tựu trí tuệ.
 • Sách là nơi lưu giữ những thành tựu đó.
 • Vì thế có nhà văn nói: (Câu nói)

b) Thân bài:

í(1 ) Hình ánh ngọn đèn sáng bất diệt là ánh sáng soi rọi mãi mãi. Vì thế sách mãi mãi làm cho trí tuệ con người được soi rọi sáng sủa.

(2) Nói tới sách là nói tới trí tuệ con người.

 • Đây là hình thức lưu giữ tri thức từ xưa tới nay.
 • Nội dung của nó là tri thức phong phú và sâu sắc của con người.

(3) Những dẫn chứng cho thấy sách là trí tuệ bất diệt:

 • Những tác phẩm ghi lại truyện ở dân gian, ca dao dân ca của nhân dân ta.
 • Những tác phẩm khoa học vô giá của các nhà khoa học, nhừng tác phẩm văn chương của các nhà văn.
 • Sách giáo khoa là sự kết tinh những cuốn sách mang trí tuệ con người.

(4) Hiểu sâu thêm câu nói thông qua những câu nói khác về sách.

Chẳng hạn: “Sách mở ra những chân trời mới cho mọi người”.

c) Kết bài: Tình cảm thái độ của em với sách, với lời câu nói trên.

Thảo luận cho bài: Luyện tập lập luận giải thích