Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Soạn bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm

I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị ở nhà

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng.

a) Tìm hiểu đề và tìm ý

– Xác định đối tượng biểu cảm:

+ Cảnh thiên nhiên trong bài thơ;

+ Tình cảm của tác giả.

– Định hướng tình cảm cho bài làm:

+ Chi tiết nào của bài thơ làm em thích thú? Vì sao?

+ Qua bài thơ, em hiểu được gì về tác giả Hồ Chí Minh?

b) Lập dàn bài

Lập dàn ý cho từng phần theo bố cục ba phần:

– Mở bài: Giới thiệu khái quát về bài thơ và tác giả bài thơ; nêu cảm nghĩ chung của mình về bài thơ.

– Thân bài:

+ Ấn tượng đầu tiên khi đọc bài thơ;

+ Tưởng tượng ra khung cảnh thiên nhiên, nhân vật trữ tình và nêu cảm nghĩ của mình về những gì vừa tưởng tượng;

+ Cảm nhận, đánh giá về những chi tiết mà mình thấy thích thú, theo trình tự trước sau;

+ Cảm nghĩ về tác giả của bài thơ.

– Kết bài: Nhấn mạnh tình cảm của mình đối với bài thơ.

2. Thực hành trên lớp

a) Chia tổ để tập nói theo dàn bài đã chuẩn bị;

b) Nghe và tự nhận xét lẫn nhau, tự sửa chữa bài nói của mình;

c) Nghe các bài nói tiêu biểu của cả lớp, ghi chép những nhận xét, sửa chữa của thầy, cô giáo; tự hoàn thiện bài của mình.

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Lập dàn ý cho bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học.

Yêu cầu

  • Thể loại: Văn biểu cảm
  • Nội dung:
    • Trình bày những cảm xúc, suy ngẫm của mình về nội dung và hình thức của tác phẩm.
    • Trong phần Mở bài, cần giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm.
    • Phần Thân bài nêu cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên.
    • Phần Kết bài nêu ấn tượng chung về tác phẩm.

Thảo luận cho bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học