LT phản ứng oxi hóa – khử

LT phản ứng oxi hóa – khử

Qua bài hiđro chúng ta đã biết được hiđro có những tính chất nào, ứng dụng ra sao.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

BT tự luận tổng hợp : Hiđro – nước

Vậy hiđro đóng vai trò như thế nào trong phản ứng oxi hóa – khử??

PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 

LT phản ứng oxi hóa - khử

LT phản ứng oxi hóa – khử

LT phản ứng oxi hóa - khử

LT phản ứng oxi hóa – khử

LỜI GIẢI

Bài 1.

Phản ứng a, b, d là phản ứng oxi hóa khử.

– Phản ứng a : phản ứng đốt than trong lò tỏa nhiệt lượng  nhiệt cần thiết.

– Phản ứng b: là phản ứng khử oxit sắt, sau phản ứng ta thu được kim loại sắt trong công nghiệp luyện kim.

– Phản ứng c: phản ứng nung đá vôi tạo ra vôi sống (CaO) đây là phản ứng phân hủy giúp ta có vôi sống để dùng trong công nghiệp hay xây dựng công trình và dân dụng.

– Phản ứng d: phản ứng hóa hợp, sản phẩm tạo thành là sắt (III) oxit, đây là phản ứng có hại, làm gỉ sắt kim loại, các vật dụng khác.

Thảo luận cho bài: LT phản ứng oxi hóa – khử