Lập dàn ý bài văn miêu tả cây cối

1.    Đọc bài “Cây gạo” và cho biết cây gạo được miêu tả theo trình tự như thế nào?


2.    Lập dàn ý miêu tè một cây ăn quả quen thuộc theo hai cách đã học (Tả lần lượt từng bộ phận của cây; Tả lần lượt từng thời kì phát triển của cây)

1,    Bài cây gạo được miêu tả theo trình tự lần lượt theo từng thời kì phát triển của bông gạo: từ lúc hoa còn đỏ mọng đến lúc mùa hoa hết. Hoa kết thành trái, lớn dần, vỏ tách ra để lộ những múi bông khiến cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.
2.    Lập dàn ý miếu tả một cây ăn quả.
a.    Tả cây vú sữa (lần lượt từng bộ phận)
*    Mở bùi: Giới thiệu cây vú sữa: Ai trồng, được bao lâu? Trồng ở đâu? Có trái được mây mùa rồi?
*    Thân bài
+ Tả bao quát cây vú sữa
+ Tả từng bộ phận (gốc, rễ, thân, cành, lá, hoa, trái (từ khi nhỏ đến khi lớn).
*    Kết bài: Cảm nghĩ về cây vú sữa
b.    Tả cây cam (lần lượt theo từng thời kì)
*    Mở bài: Giới thiệu cây cam: Loại cam gì? Ai trồng? Trồng ở đâu? Cây đã cho trái chưa?
*    Thân bài
+ Tả bao quát về cây cam.
+ Tả trình tự theo từng thời kì (chọn thời kì cam ra hoa để tả: hoa cam, hình thù màu sắc, khi hoa tàn kết trái ra sao. Trái thành chùm hay đơn lẻ; hình thù trái và quá trình phát triển cho đến khi cam chín: hình thù của trái, căng mọng rạ sao? Màu sắc khi trái chín v.v…
*    Kết bài: Cảm nghĩ về cây cam.

Thảo luận cho bài: Lập dàn ý bài văn miêu tả cây cối