Hào khí Đông A trong bài Tỏ Lòng

Hào khí Đông A trong bài Tỏ Lòng

( Thuật Hoài – Phạm Ngũ Lão )

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Cảm hứng yêu nước anh hùng qua bài Thuật Hoài

Hào khí Đông A là gì?

Là hùng khí nhà Trần:

Khí thế sục sôi quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược

Lòng tự hào, tự tôn dân tộc

Khát vọng lập chiến công hiển hách báo ơn vua, đền nợ nước

Hào khí Đông A trong bài thơ:

Hai câu đầu vẽ lên chân dung hình ảnh người anh hùng đời Trần lồng trong hình ảnh ba quân với khí mạnh như hổ báo nuốt trôi trâu

So sánh : Câu 1.

Nghệ thuật: Chấm phá ( gợi mà không  tả)

Nội dung: H.a 1 tráng sĩ cầm ngang ngọn giáo mà trấn giữ đất nước ( Cây giáo đó như phải đo bằng chiều ngang của con sông)

Không  gian: rộng lớn

Thời gian: dài mấy thu.

Tôn hình ảnh tráng sĩ  hiên ngang, kì vĩ, mang tầm vóc vũ trụ kì vĩ như át cả không gian bát ngát.

Hào khí Đông A trong bài Tỏ Lòng

*Câu 2:

Hình ảnh ba quân : Chỉ quân sĩ, quân đội nhà Trần

Nghệ thuật: So sánh sm của 3 quân, phóng đại tượng trưng cho 1 dân tộc

Nội dung: Vừa cụ thể hoá sm v.chất, vừa hướng tơí sự khái quát hoá sm tinh thần của toàn quân

Từ vẻ đẹp kiêu hùng kì vĩ của 1 ng, đã chuyển sang vẻ đẹp của 1 đoàn quân đông đảo, mạnh mẽ, ( 1 vị đại tướng chỉ đạo 1 đoàn quân) Quân – tướng kết hợp chính là vẻ đẹp của sm & khí thế của HKĐA

Hào khí Đông A trong bài Tỏ Lòng

Hào khí Đông A trong bài Tỏ Lòng

Tóm lại: Vẻ đẹp hào hùng của con ng đời Trần- HKĐA

Hai câu sau: Hai câu sau thể hiện một nỗi thẹn lớn lao cao cả, bộc lộ nhân cách cao đẹp của người anh hùng đời Trần

*Câu 3:

Chí làm trai:

Lập công ( để lại sự nghiệp)

Lập danh ( để lại tiếng thơm)

Quan niệm này đã trở thành lí tưởng sống của các trang Nam nhi thời phong kiến – sau này Nguyễn Công Trứ kết luận: Đã mang tiếng đứng trong trời đất . Phải có danh gì với núi sông.

Và xuất phát từ quan điểm đó mà PNL đã cùng dân tộc chiến đấu chống xâm lược bền bỉ- công danh được coi là món nợ đời phải trả của kẻ làm trai chí này có nội dung tích cực & có tác dụng to lớn ở thời ấy : Cổ vũ động viên mọi người, từ bỏ lối sống tầm thường , nhỏ mọn…

Hào khí Đông A trong bài Tỏ Lòng

*Câu 4:

Cái “ Tâm” thể hiện qua nỗi thẹn ( xấu hổ) vì mình chưa có tài mưu lược lớn như GCL đời Hán, chưa trừ được giặc, cứu được nước – Cái thẹn cao cả làm nên nhân cách

Tóm lại: Vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách, lí tưởng của tác giả ( Cái chí & cái Tâm của PNL )

Tổng kết.

Nghệ thuật

Ngắn gọn, xúc tích, gợi nhiều hơn tả

Nội dung.

Thể hiện hào khí của thời đại

Vẻ đẹp của con ng có sm, lí tưởng nhân cách

Thảo luận cho bài: Hào khí Đông A trong bài Tỏ Lòng