Giải thích câu nói Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người

Một nhà văn có nói: Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người. Em hãy giải thích nội dung câu nói đó.

I.    DÀN Ý
1.    Mở bài:

–    Nhận xét khái quát về vai trò quan trọng của sách trong đời sống của con người.
–    Trích dẫn câu nói.
2.    Thân bài:
a. Giải thích ý nghĩa câu nói:
*    Sách là gì?
+ Là kho tàng tri thức:
–    Về thế giới tự nhiên.
–    Về đời sống con người.

–    Về kinh nghiệm sản xuất.

+ Là sản phẩm tinh thần:
–    Sản, phẩm của nền văn minh nhân loại.
–    Kết quả của quá trình lao động trí tuệ lâu dài.
–    Hàng hóa có giá trị đặc biệt.
+ Là người bạn tâm tình gần gũi:
–    Giúp ta hiểu điều hay lẽ phải trong đời.
+ Làm cho cuộc sống tinh thần thêm phong phú.
+ Tại sao Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người:
+ Sách giúp ta hiểu biết về mọi lĩnh vực:
–    Khoa học tự nhiên.
–    Khoa học xã hội.
+ Sách giúp ta vượt khoảng cách của không gian, thời gian:
–    Hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai.
–    Hiểu tình hình trong nước, ngoài nước.

b. Bình luận về tác dụng của sách:
+ Sách tốt: .
–     Mở mang trí óc, nâng cao tầm hiểu biết.
–    Giúp con người khám phá giá trị của bản thân.
–    Chắp cánh cho ước mơ và khát vọng sáng tạo.

sach la ngon den bat diet cua con nguoi
+ Sách xấu:
–    Tuyên truyền lối sống ích kỉ, thực dụng.
–    Gieo rắc những tư tưởng, tình cảm tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách.
c. Thái độ đối với việc đọc sách:
–    Tạo thói quen và duy trì hứng thú đọc sách lâu dài.
–    Cần chọn sách tốt để đọc.
–    Phê phán và lên án những cuốn sách có nội dung xấu.
 
3. Kết bài:
–    Khẳng định lại tác dụng to lớn của sách.
–    Nêu phương hướng hành động của cá nhân.

Thảo luận cho bài: Giải thích câu nói Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người