Em hãy kể một câu chuyện đã được nghe được kể về tính trung thực

Em hãy kể một câu chuyện đã được nghe được kể về tính trung thực

Đề bài: Em hãy kể một câu chuyện đã được nghe, được kể về tính trung thực. Bài làm của một học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Khắc Nghiên.

Trong những chuyện tôi đã đọc về tính trung thực thì câu chuyện Những hạt thóc giống để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Chuyện kể như thế này.
Em hãy kể một câu chuyện đã được nghe được kể về tính trung thực

Em hãy kể một câu chuyện đã được nghe được kể về tính trung thực

Thuở xưa có một ông Vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi và ai không có thóc sẽ bị trừng phạt.

Ở làng nọ có chú bé tên là Chôm mồ côi cha mẹ. Cậu cũng đi nhận thóc về và cố công chăm sóc mà không một hạt thóc nào nảy mầm. Đến vụ thu hoạch mọi người đem nhau chở thóc về Kinh đô thu nộp cho nhà Vua. Chôm lo lắng, đến trước Vua quỳ tâu:

–    Tâu bệ hạ! Con không làm sao cho thóc của Người nảy mầm được.
Mọi người sững sờ trước lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà Vua đã đỡ chú bé dậy, ôn tồn nói:
–    Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào chúng còn nảy mầm được. Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta.
Rồi nhà Vua dõng dạc tụyên bố:
–    Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này.
Chôm được truyền ngôi và trở thành một ông Vua đức trí toàn tài

Thảo luận cho bài: Em hãy kể một câu chuyện đã được nghe được kể về tính trung thực