Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 1

Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 1

Xin mời các em học sinh tham gia ôn tập trực tuyến Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 1 trên Soanbai123.com để thử sức với dạng đề mới năm nay. Chúc các em học tập tốt!

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 1

Câu 1 – 5:

Trả lời:
1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 –
  • 1 – C; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – D
  • Câu 6 – 10:

Trả lời:
6 – ; 7 – ; 8 – ; 9 – ; 10 –
Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) - Đề 1

Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 1

  • 6 – C; 7 – A; 8 – A; 9 – A; 10 – A
Câu 11 – 15:

Trả lời:
11 – ; 12 – ; 13 – ; 14 – ; 15 –
  • 11 – D; 12 – B; 13 – B; 14 – D; 15 – D

Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 1

Câu 16 – 20:

Trả lời:
16 – ; 17 – ; 18 – ; 19 – ; 20 –
  • 16 – C; 17 – B; 18 – B; 19 – B; 20 – C
  • Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 1

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 1