Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 1

Đề thi thử môn Vật lý THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 1

Soanbai123.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài ôn thi với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 1 sau đây để tổng hợp và kiểm tra kiến thức môn Vật lý hiệu quả. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt thành tích cao nhất.

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc – Đề 2

 

1.

Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là

 

2.

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

 

3.

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

4.

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

Đề thi thử môn Vật lý THPT Đa Phúc, Hà Nội - Đề 1

Đề thi thử môn Vật lý THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 1

5.

Khi nói về sự truyền âm, phát biểu nào sau đây đúng?

 

Đề thi thử môn Vật lý THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 1

6.
Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L một hiệu điện thế u = U0cosωt. Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có biểu thức là

7.
Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là

 

Đề thi thử môn Vật lý THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 1

8.

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?

9.

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

10.

Phát biểu nào sau đây đúng?

 

11.

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều

12

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

13

Tia X (tia Rơn-ghen) có bước sóng

 

14

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là

15

Một con lắc lò xo có độ cứng 40N/m dao động điều hòa với chu kỳ 0,1s. Lấy π = 10. Khối lượng vật nhỏ của con lắc là

 

16

Con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8m/s2. Cho biết chiều dài của mỗi thanh ray là 12,5m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ

17

Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian Dt, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời gian Dt ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

 

18

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình Đề thi thử THPTQG môn Vật lý. Biên độ dao động tổng hợp của vật là

19

Cho một sợi dây đàn hồi, thẳng, rất dài. Đầu O của sợi dây dao động với phương trình u = 4cos 20πt (cm) (t tính bằng s). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 20 cm treo phương truyền sóng tại thời điểm t = 0,35 s bằng

20

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình uA = uB = acos25pt (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2cm. Tốc độ truyền sóng là

Đáp án:

 1. D
 2. C
 3. B
 4. B
 5. A
 6. B
 7. B
 8. C
 9. B
 10. A
 11. D
 12. D
 13. A
 14. A
 15. A
 16. D
 17. B
 18. B
 19. D
 20. B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 1