Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2)

Đề thi thử môn Vật lý THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2)

Soanbai123.com xin mời các em học sinh tham gia làm bài trực tuyến Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2) để củng cố kỹ năng làm bài. Chúc các em thành công!

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 1

Câu 1:

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lực hạt nhân?

Câu 3:

Trong máy thu sóng điện từ không có bộ phận nào trong các bộ phận sau

Câu 4:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Iâng. Nguồn sáng S phát đồng thời 2 bức xạ λ1 và λ2. Trên màn ảnh (E) thấy vân sáng bậc bốn của bức xạ λ1 trùng với vân tối thứ năm của bức xạ λ2. Mối liên hệ giữa bước sóng λ1 và λ2 là

 

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 6:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

Câu 7:

Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 μm. Công thoát êlectron ra khỏi kim loại này bằng

Câu 8:

Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là

Câu 9:

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N của electron trong nguyên tử hiđrô là

Câu 10:

Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 11:

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

Câu 12:

Chọn phát biểu đúng

Câu 13:

 

C

Câu 14:

 

D

Câu 15:

 

C

Câu 16:

 

D

Câu 17:

 

C

Câu 18:

 

B

Câu 19:

 

A

Câu 20:

 

A

Câu 21:

 

B

Câu 22:

 

B

Câu 23:

 

B

Câu 24:

 

A

Câu 25:

 

A

Câu 26:

 

D

Câu 27:

 

C

Câu 28:

 

D

Câu 29:

 

B

Câu 30:

 

C

Câu 31:

 

A

Câu 32:

 

C

Câu 33:

 

C

Câu 34:

 

C

Câu 35:

 

D

Câu 36:

 

D

Đề thi thử môn Vật lý THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2)

Đề thi thử môn Vật lý THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2)

Câu 37:

 

B

Câu 38:

 

B

Câu 39:

 

B

Câu 40:

 

A

Đề thi thử môn Vật lý THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2)

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2)