Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2

Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh lần 2

Muốn nắm vững kiến thức thì ngoài làm các bài tập được giao trên lớp luyện đề là một phương pháp đã và đang được các bạn học sinh áp dụng vô cùng hiệu quả. Hiểu được tầm quan trọng đó, Soanbai123.com đã luôn cập nhật những đề thi mới nhất của các kì thi gửi tới các em. Rất mong các em sẽ ôn tập chăm chỉ để luôn giành thành tích cao nhất. Hãy cùng làm bài trực tuyến Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2 trên Vndoc.com. Chúc các em học giỏi!

Mời các em học sinh tham khảo thêm tài liệu:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1

Cho biết:
Câu 1 – 5:

Trả lời:
1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 –
Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh lần 2

Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh lần 2

  • 1 – C; 2 – C; 3 – A; 4 – B; 5 – D
Câu 6 – 11:

Trả lời:
6 – ; 7 – ; 8 – ; 9 – ; 10 – ; 11 –
  • 6 – C; 7 – A; 8 – A; 9 – C; 10 – C; 11 – C
Câu 12 – 16:

Trả lời:
12 – ; 13 – ; 14 – ; 15 – ; 16 –
  • 12 – D; 13 – B; 14 – D; 15 – A; 16 – B
Câu 17 – 20:

Trả lời:
17 – ; 18 – ; 19 – ; 20 –
  • 17 – D; 18 – A; 19 – A; 20 – D
Câu 21 – 26:
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý
Trả lời:
21 – ; 22 – ; 23 – ; 24 – ; 25 – ; 26 –
  • 21 – B; 22 – B; 23 – B; 24 – D; 25 – A; 26 – A
Câu 27 – 31:
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý
Trả lời:
27 – ; 28 – ; 29 – ; 30 – ; 31 –
  • 27 – D; 28 – B; 29 – D; 30 – C; 31 – A
Câu 32 – 35:
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý
Trả lời:
32 – ; 33 – ; 34 – ; 35 –
  • 32 – A; 33 – C; 34 – B; 35 – A
Câu 36 – 38:
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý
Trả lời:
36 – ; 37 – ; 38 –
 Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh lần 2
  • 36 – B; 37 – A; 38 – C
Câu 39 – 40:
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý
Trả lời:
39 – ; 40 –
 Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh lần 2
  • 39 – D; 40 – A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 2