Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử môn Vật lý THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1

Luôn đồng hành cùng các em học sinh trong quá trình học tập cũng như việc chuẩn bị cho các kì thi, Soanbai123.com sẽ cập nhật những bài thi mới nhất để gửi tới quý thầy cô và các em. Xin mời các em làm bài Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1 để củng cố và nắm vững kiến thức. Chúc các em thành công trên con đường học tập!

Mời các em học sinh tham khảo thêm tài liệu:

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật Lý (Lần 3) – Đề 1

Câu 1 – 4:

Trả lời:
1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 –
  • 1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – D
Câu 5 – 8:

Trả lời:
5 – ; 6 – ; 7 – ; 8 –
  • 5 – D; 6 – C; 7 – C; 8 – C
Đề thi thử môn Vật lý THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử môn Vật lý THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1

Câu 9 – 12:

Trả lời:
9 – ; 10 – ; 11 – ; 12 –
  • 9 – B; 10 – A; 11 – B; 12 – B
Câu 13 – 16:

Trả lời:
13 – ; 14 – ; 15 – ; 16 –

 Đề thi thử môn Vật lý THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1

  • 13 – D; 14 – C; 15 – C; 16 – B
Câu 17 – 20:

Trả lời:
17 – ; 18 – ; 19 – ; 20 –
  • 17 – A; 18 – C; 19 – B; 20 – A
Câu 21 – 24:

Trả lời:
21 – ; 22 – ; 23 – ; 24 –

  • 21 – B; 22 – D; 23 – A; 24 – D
Câu 25 – 28:


Trả lời:
25 – ; 26 – ; 27 – ; 28 –
  • 25 – D; 26 – C; 27 – D; 28 – C
Câu 29 – 32:

Trả lời:
29 – ; 30 – ; 31 – ; 32 –

  • 29 – C; 30 – B; 31 – C; 32 – D
Câu 33 – 36:


Trả lời:
33 – ; 34 – ; 35 – ; 36 –
  • 33 – D; 34 – D; 35 – A; 36 – C
Câu 37 – 40:

Trả lời:
37 – ; 38 – ; 39 – ; 40 –

  • 37 – D; 38 – A; 39 – C; 40 – A

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh lần 1