Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật Lý (Lần 3) – Đề 1

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật Lý (Lần 3) – Đề 1

Xin mời các em học sinh tham gia luyện tập Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật Lý (Lần 3) – Đề 1 để thử sức với dạng đề thi năm nay. Chúc các em đạt thành tích cao nhất!

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề 2

Câu 1:
 • C
Câu 2:
 • C
Câu 3:
 • DD
Câu 4:
 • B
Câu 5:
 • D
Câu 6:
 • D
Câu 7:
 • D
Câu 8:
 • A

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật Lý (Lần 3) – Đề 1

Câu 9:
 • C
Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật Lý (Lần 3) - Đề 1

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật Lý (Lần 3) – Đề 1

Câu 10:
 • C
Câu 11:
 • D
Câu 12:
 • B
Câu 13:
 • D
Câu 14:
 • B
Câu 15:
 • B
Câu 16:
 • B
Câu 17:
 • B
Câu 18:
 • B
Câu 19:
 • D
Câu 20:
 • C
 • Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật Lý (Lần 3) – Đề 1

Thảo luận cho bài: Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật Lý (Lần 3) – Đề 1