Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi thử môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam

Xin gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam để làm tài liệu giảng dạy và ôn tập. Chúc các em học sinh đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới!

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 2

Câu 1- 5:

Trả lời:
1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 –
  • 1 – C; 2 – C; 3 – D; 4 – A; 5 – C
Câu 6 – 10:

Trả lời:
6 – ; 7 – ; 8 – ; 9 – ; 10 –
  • 6 – D; 7 – A; 8 – D; 9 – C; 10 – A
Câu 11 – 15:

Trả lời:
11 – ; 12 – ; 13 – ; 14 – ; 15 –
Đề thi thử môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi thử môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • 11 – B; 12 – C; 13 – D; 14 – B; 15 – B
Câu 16 – 20:

Trả lời:
16 – ; 17 – ; 18 – ; 19 – ; 20 –

 Đề thi thử môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • 16 – D; 17 – B; 18 – C; 19 – C; 20 – A
Câu 21 – 25:

Trả lời:
21 – ; 22 – ; 23 – ; 24 – ; 25 –

 Đề thi thử môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • 21 – B; 22 – A; 23 – B; 24 – A; 25 – A
Câu 26 – 30:


Trả lời:
26 – ; 27 – ; 28 – ; 29 – ; 30 –

 Đề thi thử môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • 26 – C; 27 – C; 28 – D; 29 – B; 30 – D
Câu 31 – 35:


Trả lời:
31 – ; 32 – ; 33 – ; 34 – ; 35 –
  • 31 – B; 32 – C; 33 – A; 34 – D; 35 – B
Câu 36 – 40:


Trả lời:
36 – ; 37 – ; 38 – ; 39 – ; 40 –
 Đề thi thử môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam
  • 36 – A; 37 – D; 38 – D; 39 – B; 40 – A
  • Đề thi thử môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam