Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 2

Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 2

Xin mời các em học sinh tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 2 để củng cố kiến thức và bổ sung vào tài liệu ôn tập cho kì thi sắp tới. Chúc các em thành công!

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2)

Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) - Đề 2

Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 2

Câu 21 – 25:

Trả lời:
21 – ; 22 – ; 23 – ; 24 – ; 25 –
  • 21 – D; 22 – C; 23 – C; 24 – A; 25 – A

Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 2

Câu 26 – 30:

Trả lời:
26 – ; 27 – ; 28 – ; 29 – ; 30 –
  • 26 – B; 27 – C; 28 – A; 29 – B; 30 – D

Đề thi thử môn Vật lý THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 2

Câu 31 – 35:

Trả lời:
31 – ; 32 – ; 33 – ; 34 – ; 35 –
  • 31 – B; 32 – D; 33 – C; 34 – D; 35 – A
Câu 36 – 40:

Trả lời:
36 – ; 37 – ; 38 – ; 39 – ; 40 –
  • 36 – D; 37 – D; 38 – C; 39 – A; 40 – B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 3) – Đề 2