Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án

Các bạn học sinh có thể ôn tập môn Vật lý với Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1) để củng cố kiến thức hiệu quả. Đề tổng hợp nhiều dạng bài kiểm tra nhiều dạng kiến thức trong chương trình học.

Cho biết:
Hằng số Plank h = 6,625.10-34 J.s; điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c ≈ 3.108; đơn vị khối lượng nguyên tử u ≈ 931,5MeV/c2
Câu 1:
Một mạch chọn sóng LC thu đang thu được sóng điện từ có bước sóng 120 m. Khi thay tụ C bằng một tụ có điện dung gấp 9 lần thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng
Câu 2:
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng chiếu vào 2 khe là ánh sáng đơn sắc. Trên màn, quan sát được khoảng cách giữa 6 vân sáng kế tiếp là 3 mm. Trong bề rộng 0,8cm vuông góc hệ vân giao thoa trên màn mà chính giữa vân sáng trung tâm, số vân tối quan sát được là
Câu 3:
Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R, một cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L, một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Các giá trị của r, L, C không đổi, giá trị của điện trở thuần R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều u = 75√2cos(100Πt) (V). Khi R = R1 = 15Ω hoặc R = R2 = 50Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB có cùng một giá trị bằng 45 W. Khi R = Ro thì công suất của đoạn mạch AB đạt giá trị lớn nhất. Giá trị của Ro là
Câu 4:
Phát biểu nào sau đây sai?
Câu 5:
Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A; Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 3√3 A ; Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất
Câu 6:
Một sóng cơ học truyền trên sợi dây dài nằm ngang với bước sóng λ = 20 cm và biên độ dao động A = 4cm không đổi khi truyền đi. Gọi MN là hai điểm trên dây cách nhau một đoạn 25cm theo phương ngang. Tính khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm MN.
Câu 7:
Một prôtôn có khối lượng m, điện tích e chuyển động không vận tốc ban đầu từ điểm O trong vùng không gian có đồng nhất có điện trường và từ trường, quỹ đạo chuyển động của proton trong mặt phẳng Oxy như hình vẽ. Véc tơ cường độ điện trường …….cùng hướng với trục Oy, véc tơ cảm ứng từ B song song với trục Oz. M là đỉnh quỹ đạo chuyển động của proton có yM = h. Bỏ qua tác dụng của trọng lực so với lực điện và lực từ tác dụng lên proton. Xác định độ lớn véc tơ gia tốc của proton tại điểm M là đỉnh quỹ đạo?
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1)
Câu 8:
Trong mạch dao động điện từ lí tưởng, tụ điện được tích điện cực đại đến 8 nC rồi phóng điện qua cuộn cảm. Trong thời gian π(s) tụ phóng điện 2.105 lần. Khi điện tích của tụ điện bằng 6,4 nC thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng
Câu 9:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 3μm có vân sáng của bức xạ
Câu 10:
Trong khoảng thời gian Δt, một con lắc đơn dao động điều hòa thực hiện được 10 dao động toàn phần. Nếu chiều dài của con lắc thay đổi 25 cm thì con lắc thực hiện được nhiều hơn lúc trước 5 dao động toàn phần trong cùng khoảng thời gian Δt như trên. Chiều dài ban đầu của con lắc là
Câu 11:
Một vật khối lượng m = 250 g thực hiện dao động điều hòa. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng, người ta thấy cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là Π/10 s thì thế năng của con lắc lại bằng động năng của nó, và gia tốc của vật khi ấy lại có độ lớn là 2 m/s2 . Cơ năng của vật là
Câu 12:

Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh?

Câu 13:
Hai điểm M và N cùng nằm trên hướng truyền sóng cách nhau 1/6 bước sóng. Chu kì sóng là T, biên độ sóng là a và không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại thời điểm t, li độ sóng tại M là a/2 thì li độ sóng tại N là -a/2. Biết sóng truyền từ N đến M. Tại thời điểm (t + Δt) thì phần tử sóng ở M tới biên dương. Khoảng thời gian Δt ngắn nhất bằng
Câu 14:
Một dây đàn dài l = 50 cm. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 150 m/s. Tính tần số âm cao nhất mà dây đàn có thể phát ra trong miền nghe được.
Câu 15:
Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox vật đạt gia tốc lớn nhất tại li độ x1. Sau đó, vật lần lượt đi qua các điểm có li độ x2, x3, x4, x5, x6, x7 trong những khoảng thời gian bằng nhau Δt = 0,1(s). Biết thời gian vật đi từ x1 đến x7 hết một nửa chu kì, khoảng cách từ x1 đến x7 là 20cm. Tìm tốc độ của vật khi nó đi qua vị trí x2, x4, x5?
Câu 16:
Một con lắc lò xo thẳng đứng vật m1 = 0,5 kg gắn vào lò xo k = 100 N/m. Người ta dùng m2= 0,5 kg bắn thẳng đứng hướng lên vào m1. Ngay trước va chạm m2 có tốc độ 100√2 cm/s. Sau va chạm hai vật dính vào nhau. Tính biên độ dao động của hệ sau đó.
Câu 17:
Một máy phát điện xoay chiều ba pha có từ thông qua cuộn 2 biến thiên trễ pha hơn từ thông qua cuộn 1. Tại một thời điểm từ thông qua cuộn 1 có giá trị cực đại. Biết suất điện động cực đại trong mỗi cuộn dây là Eo = 10 V. Suất điện động qua cuộn hai sau thời điểm đó T/6 (T là chu kì biến thiên của dòng điện do máy phát ra) là
Câu 18:
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến ở lối vào có mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định và một tụ điện là tụ xoay có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 0o mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là 10m. Khi α = 120o mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là 30m. Để mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng 18m thì α bằng
Câu 19:
Một đoạn mạch nối tiếp gồm một biến trở R, một cuộn cảm thuần và một tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Khi biến trở có giá trị R1 = 30 Ω thì công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là P. Khi biến trở có giá trị R2 = 40 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại là Pmax. Tỉ số P/Pmax bằng
Câu 20:
Cường độ dòng điện cực đại trong một mạch dao động LC là π/√2 (A) Biết thời gian để cường độ dòng điện trong mạch giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị của nó là 8/3 (μs). Ở những thời điểm năng lượng từ trường trong mạch bằng không thì điện tích trên tụ bằng
Đề thi thử đại học môn Lý

Đề thi thử đại học môn Lý

Câu 21:
Tia tử ngoại không được ứng dụng làm việc gì sau đây?
Câu 22:
Cho mạch R-L-C nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào mạch có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số góc thay đổi. Khi ω = ω1 = 50π(rad/s) thì dòng điện và hiệu điện thế cùng pha. Khi ω = ω2 = 20π√5 (rad/s) thì UC max, điện áp hiệu dụng hai đầu mạch điện là 120(V). Phát biểu nào sau đây là đúng với sự biến đổi của các đại lượng điện trong mạch :
Câu 23:
Sóng cơ truyền trên sợi dây đàn hồi, dọc theo chiều dương của trục Ox, vào thời điểm t hình dạng sợi dây như hình vẽ. O là tâm sóng, M là điểm trên dây. Hỏi vào thời điểm t nói trên khoảng cách giữa hai điểm OM là bao nhiêu?
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1)
Câu 24:
Một dòng điện xoay chiều được sử dụng phổ biến trong mỗi gia đình có tính chất nào kể sau?
Câu 25:
Cho mạch R-L-C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi rôto quay với tốc độ n (vòng/ phút) thì cường độ dòng điện trong mạch là I, độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch là π/6. Khi rôto quay với tốc độ 2n (vòng/ phút) thì cường độ dòng điện trong mạch là 2I. Hỏi khi rôto quay với tốc độ n√2 (vòng/ phút) thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu?
Câu 26:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ, vật dao động điều hòa, khi vật tới vị trí cân bằng lần đầu thì hết thời gian 0,125(s). Lấy g = 10 m/s2 ; Π2 = 10. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì bằng
Câu 27:
Cho mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện điện áp xoay chiều u = 100√2cos100Πt (V). Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là UC = 100 V, điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha Π/6 so với dòng điện. Cho C = 10-4/Π (F) Tính các giá trị r, L.
Câu 28:
Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên theo chiều dương. Điều nào sau đây là sai?
Câu 29:
Một con lắc đơn dao động điều hòa, mốc thế năng trọng trường được chọn là mặt phẳng nằm ngang qua vị trí cân bằng của vật nặng. Khi lực căng dây treo có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nặng thì
Câu 30:
Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách giữa 2 khe sáng S1 và S2 là 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là D. Chiếu vào khe F chùm sáng đơn sắc có bước sóng là λ thì khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân tối thứ 6 ở cùng phía so với vân trung tâm là 2,16 mm. Dịch màn theo phương vuông góc với màn sao cho vị trí vân trung tâm không thay đổi. Khi màn vào gần hay ra xa cùng một đoạn bằng nhau là 48 cm thì khoảng vân trên màn (ứng với hai lần dịch màn) hơn kém nhau 1,5 lần. Bước sóng λ bằng
Câu 31:
Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt x1 = 4cos(10t+π/2) (cm) và x2 = Asin(10t+π/2) (cm). Biết vận tốc cực đại của chất điểm là 50 cm/s. A có giá trị bằng
Câu 32:
Đặt một điện áp xoay chiều u = 100√2sin(ωt+π/2) (V) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có C thay đổi được. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch khi đó là: i = 1sin(ωt+π/6) (A). Để cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch tăng ta có thể
Câu 33:
Hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi theo thời gian của hai đại lượng trong mạch dao động điện từ (L,C), chọn chiều của dòng điện (i) trong mạch và điện tích trên bản tụ điện (q) sao cho i và q thỏa mãn hệ hệ thức i = q’; hai đại lượng đó có thể là những đại lượng vật lí nào?
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1)
Câu 34:
Bộ dụng cụ thí nghiệm cho ở hình bên dùng để xác định tốc độ truyền âm trong không khí. Hãy chọn phương án sai trong các điều sau mô tả về thí nghiệm tiến hành với bộ dụng cụ thí nghiệm này.
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1)
Câu 35:
Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn dao động kết hợp giống nhau. Sóng trên mặt nước có bước sóng λ, khoảng cách AB = 16,5λ. M và N là hai điểm trên đoạn AB, đối xứng nhau qua trung điểm O của AB, khoảng cách MN = 13λ. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN và dao động ngược pha với phần tử sóng tại O bằng
Câu 36:
Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là sai?
Câu 37:
Đặt một điện áp xoay chiều có u=100√6cos(100πt+π/6) (V) 6 đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 30Ω mắc nối tiếp với hộp kín X (hộp X chứa hai trong ba phần tử r, L, C mắc nối tiếp). Cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch bằng 3A. Tại thời điểm t cường độ dòng điện qua mạch bằng 3√2 A, đến thời điểm t’= t+ 1/300 (s) điện áp hai đầu đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ trên hộp kín X là
Câu 38:
Bước sóng ngắn nhất của tia X mà một ống phát tia X có thể phát ra là 1Ao. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống đó là
Câu 39:
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, cho hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha, cùng biên độ. Gọi I là trung điểm của AB. Điểm M nằm trên đoạn AB cách I một đoạn 2 cm. Biết bước sóng là λ = 24 cm. Khi I có li độ – 6mm thì li độ của M là
Câu 40:
Có ba nguồn âm phát ra âm có tần số 50Hz, 150Hz và 200Hz âm tổng hợp của các âm này có tần số
Câu 41:
Cho mạch điện xoay chiều gồm các phẩn tử R, L, C. Hình bên biểu diễn đồ thị điện áp u đặt vào hai đầu đoạn mạch ( đường nét đứt) và cường độ dòng điện qua đoạn mạch ( đường nét liền). Hãy chọn phương án có thể phù hợp với đồ thị đã cho đối với về đoạn mạch nói trên.
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1)
Câu 42:
Một sóng nước có bước sóng λ = 1 cm được truyền đi tại O. Gọi A, C là hai điểm trên mặt nước với OA = 10cm, AC dài 5cm biết vecta AC hợp với vecta OA góc 60o. Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn AC là:
Câu 43:
Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có CR2 <2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = Uocos(ωt) (V) , trong đó U không đổi, ω biến thiên. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó UL=0,1UR. Tính hệ số công suất của mạch khi đó.
Câu 44:
Con lắc đơn gồm 1 quả cầu khối lợng m1= 200g và sợi dây không giãn chiều dài l = 1m. Con lắc lò xo gồm 1 lò xo có khối lượng không đáng kể độ cứng k = 80 (N/m) và 1 quả cầu khối lượng m2 = m1= m =200g. Kéo m1 lệnh khỏi VTCB 1 góc α = 0,1(rad) rồi buông tay. Coi va chạm giữa hai quả cầu là hoàn toàn đàn hồi. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản của không khí. Điều nào sau đây mô tả không đúng đặc điểm chuyển động của hệ? Lấy g = 10m/s2.
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1)
Câu 45:
Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha cách nhau 13,2 cm giao thoa với tần số 10 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Trong vùng giao thoa, số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn tâm O (là trung điểm của AB) bán kính 3 cm là
Câu 46:
Một sóng dừng trên dây có dạng u=2sin(2πx/λ)cos(2πt-π/2) (mm). Trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử P trên dây, x tính bằng cm là khoảng cách từ nút O của dây đến điểm P. Điểm trên dây dao động với biên độ bằng √2 mm cách bụng sóng gần nhất đoạn 2 cm. Vận tốc dao động của điểm trên dây cách nút 4 cm ở thời điểm t = 1 s là
Câu 47:
Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1 và λ2 trong đó λ2 = 1,2λ1. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 1,5m. Trên bề rộng L = 1,8cm người ta quan sát được 21 vân sáng, trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của hệ hai vân, và hai trong ba vân trùng nhau nằm ở hai đầu L. Bước sóng λ1 và λ2 lần lượt bằng
Câu 48:
Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở thuần r. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch thì số chỉ lần lượt là 35V, 30√3 V và 80V. Biết điện áp tức thời trên cuộn dây lệch pha so dòng điện là Π/6. Điện áp hiệu dụng trên tụ bằng
Câu 49:
Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình dao động là x = 8cos(4πt+π/3) (cm). Trong khoảng thời gian 1/3 (s) thì tốc độ trung bình của vật nhỏ có thể đạt được giá trị nào trong các giá trị dưới đây?
Câu 50:
Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 50 N/m và vật nặng m = 0,5 kg tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F = Focos10Πt. Sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định trên một đoạn thẳng dài 10 cm. Tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng

Đáp án:

 1. D
 2. B
 3. D
 4. D
 5. D
 6. C
 7. C
 8. D
 9. C
 10. D
 11. B
 12. D
 13. A
 14. A
 15. A
 16. A
 17. C
 18. D
 19. C
 20. A
 21. C
 22. B
 23. A
 24. A
 25. A
 26. D
 27. C
 28. B
 29. B
 30. B
 31. B
 32. B
 33. B
 34. D
 35. A
 36. A
 37. A
 38. D
 39. C
 40. A
 41. C
 42. A
 43. C
 44. A
 45. C
 46. B
 47. C
 48. B
 49. A
 50. B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1)